Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » Komisie

Komisie obecného zastupiteľstva

  Termíny zasadnutí OZ 2018

  • 1. Január 31.1.2018
  • 2. Apríl 25.4.2018
  • 3. Jún 27.6.2018
  • Júl xxxxxxx
  • August xxxxxxx
  • 4. September 26.9.2018
  • 5. Október 24. 10. 2018
  • 7. December 5.12.2018 ustanovujúce zasadnutie OZ

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy v Stredu v čase o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.