Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » Komisie

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Slavomír Beleš
Členovia: Adriana Jánošová
Ladislav Krechňák

2. Komisia legislatívna, organizačno- správna a na ochranu verejného poriadku
Predseda: Ladislav Krechňák
Členovia: Peter Mihálik
Ľuboš Peschl
Andrej Kavický

3. Komisia finančná a ekonomická
Predseda: Slavomír Beleš
Členovia: Ing. Ľubomír Jochim
Ing. Jana Trnková
Ing. Katarína Straková
Ing. Marika Nagyová
Ing. Martina Škárová
Ing. Katarína Nemčíková
Ing. Daniel Jánoš

4. Komisia výstavby , infraštruktúry a dopravy
Predseda: Ing. Arch. Miroslav Drahoš
Členovia: Ing. Marian Beleš
Ing. Tomáš Kubačka
Michal Mikulášek
Andrej Kavický
Radoslav Došek
Ing. Ladislav Ondrušek

5. Komisia sociálna a zdravotná
Predseda: Ing. Jana Trnková
Členovia: Adriana Jánošová
Mária Demeterová
Marta Švajdlenková
Dajana Hoozová
Michal Horváth

6. Komisia kultúrna a pre spoluprácu s občianskymi združeniami a spolkami
Predseda: Peter Mihálik
Členovia: Adriana Jánošová
Milan Havel
Gabriela Ulehlová
Katarína Straková
Petra Langová Gáziková
Vlasta Miklošová
Peter Vrbinčík

7. Komisia vzdelávania , mládeže a športu
Predseda: Ing. Ľubomír Jochim
Členovia: Ľuboš Peschl
Katarína Straková
Dušan Masár
Martin Brenner
Milan Klčo
Robert Kostka
Gabriela Ulehlová
Martina Maheľová
Petronela Foltýnová

8. Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva
Predseda: Lucia Hájniková
Členovia: Slavomír Beleš
Gabriel Pyšný
Peter Osuský
Igor Krampl
Radka Švaleková
Monika Malovcová