Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Obj 02/01/2018 - integračně rozhranie IR ESMAO registratúra. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o.
pdf [162.78 KB]
Návrh VZN 1/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.
pdf [286.3 KB]
Obj 01/01/2018 - HP Laserová tlačiareň LaserJet Pro M4O2dne v celkovej sume 234,- EUR s DPH. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o
pdf [160.85 KB]
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno. 22. 12. 2017
pdf [337.8 KB]
Obj 04/12/2017 - zabezpečovací systém v budove zdravotného strediska v sume 1 992,74 eur s DPH. Dodávateľ: NEKO spol. s .r.o.
pdf [164.96 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Darovanie krvi

Slovenský červený krížDedinská organizácia Červeného kríža Lozorno pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi dňa 25.1.2018 (štvrtok) od 7:30 hod. v Klube dôchodcov v Lozorne.

Vopred všetkým ďakujeme!

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 18.01.2018

Návrh VZN 1/2018

Zaslanie informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu

Ilustračné fotoZaslanie informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu
..Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

PDF dokument si môžete stiahnuť TU

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 11.01.2018

VN Lozorno — poskytnutie informácie.

Oznámenie verejnosti o vypracovaní strateg. dokumentu

Obec LozornoOznamujeme verejnosti, že na tunajší úrad bolo doručené Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Aktualizácia Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6/2017“.
Uvedený dokument je zverejnený na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aktualizacia-uzemneho-planu-obce-lozorno-zmeny-doplnky-c-6-2017 a na webovom sídle obstarávateľa obce Lozorno sekcia úradná tabula po dobu 15 dní.

Do oznámenia v tlačenej podobe je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie na Obecnom úrade v Lozorne, oddelenie Územného plánovania, počas stránkových hodín po dobu 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia.
Verejnosť môže doručiť svoje pisomné stanovisko na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Záhorácka 2942 60A, 901 01 Malacky do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa par. 6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy:

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.01.2018

Program na mesiac január 2018

Ilustračný obrázokProgram na mesiac január 2018

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 08.01.2018

Obecná zabíjačka

Obecná zábíjačkaKlub lozornianskych turistov pod záštitou starostu obce vás srdečne pozýva na OBECNÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa uskutoční dňa 20.1.2018 (sobota) so začiatkom o 12:00 hod. v sále ŠK Lozorno na ihrisku.

Program: spevácka skupina ENEM TAK a mažoretky SOFFI Lozorno.

Bude možnosť si pri dobrej hudbe a zábave za ľudové ceny zakúpiť a ochutnať zabíjačkové špeciality na priamu konzumáciu. Na záver zábavy po 18tej hod. bude odpredaj zvyšných špecialít domov.

Vstup voľný.

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 08.01.2018

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov...

Ilustračný obrázokVýzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2018

Zvoz odpadu

Lozorno

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 02.01.2018

9. obecný ples

9. Obecný ples v LozornePozývame vás na „9. Obecný ples" - 27. januára 2018 o 19:00 hod. v Centre kultúry Lozorno

Cena: 30 €.
V cene: uvítací prípitok, večera, dezert, kapustnica, program.
Do tanca hrá skupina Relax z Radošoviec.

Prajeme Vám príjemný večer!

Vstupenky je potrebné si rezervovať a zakúpiť vopred v CK Lozorno. Kontakt: 0910 908 770

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 02.01.2018

Stavebné povolenie

Plán činnosti vo VO Záhorie

Ilustračný obrázokPlán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie na január 2018

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 20.12.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2017

Oznam o poplatku za komunálny odpad pre r. 2018

OznamVážení občania,
platby za komunálny odpad za rok 2018 sa budú vyberať až po obdržaní rozhodnutia za vývoz komunálneho odpadu za r.2018, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk. Platby bude možné realizovať tromi možnosťami a to: platbou na účet, poštovou poukážkou alebo priamo na obecnom úrade v určený deň.

Oznam vo formáte PDF

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 11.12.2017

Turisitcký vlak Záhoráčik na sezónu 2018

Lozorno - letecky zaberMedzi BSK a ZSSK bola podpísaná príloha zmluvy o prevádzke turistického vlaku Záhoráčik na sezónu 2018, a to na obdobie 28.4.-14.10.2018, v sobotu, nedeľu a vo štátnych sviatkoch, 3 obrátky za deň, v rovnakých polohách ako t.r. Prípadné predĺženie trasy až do Plaveckého Mikuláša a forma dopravy je predmetom rokovaní medzi BSK a ŽSR, resp. MDV SR.

Úvodnú sezónu 2017 možno považovať za veľmi úspešnú, keďže sa vlakom prepravilo 8094 osôb a 1094 bicyklov.

Viac o obciach, cez ktoré premáva vláčik Záhoráčik sa môžete dočítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 07.12.2017

Rozhodnutie - zastavenie územného konania

Inventarizácia komunálneho odpadu – doloženie dokladov

Obec LozornoObec Lozorno žiada občanov o poskytnutie údajov o smetných nádobách na komunálny odpad a ich frekvencii vývozov. Inventarizácia smetných nádob bude prebiehať do 3/2018. Kontrola bude postupne prebiehať po domácnostiach i podnikateľských subjektoch.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri vykonávaní inventarizácie.

Inventarizácia komunálneho odpadu – doloženie dokladov - PDF dokument

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 04.12.2017

Rozpočet obce Lozorno

Erb obce LozornoRozpočet obce Lozorno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 01.12.2017

Návrh VZN 3/2017

Protipožiarne kontroly

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že v čase od 2.12.2017 do 31.12.2017 sa budú vykonávať protipožiarne kontroly na uliciach, ktoré sú uvedené TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.11.2017

Kolaudačné rozhodnutie

Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete

Stavebné povolenie na stavbu Trávniky: SO 03 Verejné osvetlenie

Stavebné povolenie na stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončínska ulica

Rozhodnutie - zastavenie konania o odstránení stavby

Stavebné povolenie

Ilustračný obrázokStavebné povolenie na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Peter Cabadaj

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 16.11.2017

Rozhodnutie o umiestncní stavby

Ilustračný obrázokRozhodnutie o umiestncní stavby Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete (elektro, plyn, voda, odkanalizovanie) pre stavebníka K. a V. Švendová

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 16.11.2017

Oznam zubná ambulancia

Ilustračný obrázokZubná ambulancia MUDr. KANASOVÁ oznamuje svojim pacientom, ak majú záujem o preventívnu prehliadku, aby poslali sms správu (meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo poisťovne) na telef. číslo 0902 299 626.

Ak bude ambulancia opäť otvorená, je potrebné, aby tí pacienti, ktorí poslali sms, zavolali do ambulancie a dohodli si termín prehliadky, ktorá im bude dodatočne vykonaná.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 15.11.2017

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno

Verejná vyhláška - upovedomenie o podaní odvolania

Ilustračný obrázokVerejná vyhláška - upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SÚ 667/281/2017

Odvolania nájdete TU v zip súbore. zip súbor si stiahnite a rozbalte pomocou voľne dostupného programu, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.11.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti

IlustračnéNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.11.2017

Oznam

KompostoviskoOznamujeme občanom, že z dôvodu vegetačného pokoja a nepriaznivému počasiu bude od 1. decembra 2017 obecné kompostovisko až do odvolania zatvorené. Predpokladaný dátum otvorenia bude marec 2018.

Za pochopenie ďakujeme.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 31.10.2017

Oznámenie o začatí konania.

Ilustračný obrázokZačatie územného konania na stavbu BA - Lozorno, zokruhovanie, NNK, TS, VNK.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 20.10.2017

Oznámenie o začati konania o odstráneni stavby a nariadenie ústneho pojednávania.

Ilustračná fotografiaOznámenie o začatí konania o odstránení stavby Hospodárska usadlosť s funkciou bývania v rozsahu stavebných objektov SO 01 Prevádzkovo - bytová budova na pozemku parcela registra .‚C" č. 8984/10 k. ú. Lozorno, pozemok mimo zastavaného územia obce, pre Martin Sýkora, Lenardova 16. 851 01 Bratislava.
Celé oznámenie vo formáte PDF

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.10.2017

Oznámenie o začati dodatočného stavebného konania

Oznámenie o začatí konania

Stavebné povolenie

Ilustračný obrázokStavebné povolenie pre stavbu LOZORNO (RÁC) NN káblové vedenie.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.10.2017

Začatie územného konania

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebný úradOznámenie o začati stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončínska...

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.09.2017

Oznámenie o začatí konania

Rozhodnutie

Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

Rozhodnutie - MAN Truck & Bus center Bratislava

Oznámenie o začati konania

Ilustračný obrázokZačatie stavebného konania na stavbu: LOZORNO (RÁC) NN káblové vedenie.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 31.08.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Erb obce LozornoOznámenia o delegovaní Členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií volieb do orgánov samosprávnych krajov můžu byť zasielané do 05.10.2017 elektronicky na adresu: obec@lozorno.sk

Oznam vo formáte PDF

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.08.2017

Stavebné povolenie

Lake Relax Lozorno - zaslanie zámeru

Ilustračný obrázokLake Relax Lozorno - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.08.2017

Žiadosť o výmenu telekomunikačných stĺpov

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania...

Erb obce LozornoVerejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania SO 01 PredÍženie verejného vodovodu. SO 02 Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie... Viac v dokumentoch:

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.06.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.06.2017

Rozhodnutie

Lozorno, spol s r.o.Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017

Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Ilustračný obrázokOznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania. Stavba MAN Truck & Bus center Bratislava.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.06.2017

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

RozhodnutieOkresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol podľa par. 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „MAN Truck & Bus center Bratislava". predloženého navrhovateľom CREOTAX s.r.o., Lozorno 80, 900 55 Lozorno a po vykonaní zisťovacieho konania podľa par. 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona Č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
Navrhovaná činnosť „MAN Truck & Bus center Bratislava" umiestnená v obci Lozorno ... sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

Celé rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.06.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Erb obce LozornoZačatie stavebného konania na stavbu Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.06.2017

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Oznámenie - upovedomenie o podaní odvolania

Erb obce LozornoOznámenie - upovedomenie o podaní odvolania - odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SU-959/2016. Dokument Oznámenie - upovedomenie o podaní odvolania nájdete TU

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.05.2017

Zverejnenie zámeru

Erb LozornaObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava, zo dňa 07.02.2017 zverejňuje zámer zriadiť vecné bremeno na časť nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.05.2017 | Zmenené: 18.05.2017

Oznámenie o začatí konania

Erb obce LozornoZačatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Záhradný dom a prípojky na inžinierske siete...

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.05.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Rozhodnutie URSO Rozhodnutie č. 0134/2017/V

LOZORNO, spol s r.o.Lozorno spol. s r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obdržalo Rozhodnutie č. 0134/2017/V zo dňa 27.2.2017, ktoré ruší pôvodné Rozhodnutie č. 0014/2017/V zo dňa 11.11.2017 , v ktorom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu vodného a stočného pre rok 2017.

Bližšie sa dočítate v Rozhodnutí č. 0134/2017/V zverejnenom na našej stránke.

Ďakujem za pochopenie.

Lucia Hájniková, Konateľ spoločnosti

 

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 27.04.2017

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Začatie územného konania

Erb obce LozornoZačatie územného konania na stavbu LOZORNO (RÁC) NN KABLOVÉ VEDENIE.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

ERBRozhodnutie o umiestnení stavby So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Priehrada - kasáme, Lozorno

Ilustračný obrázokMinisterstvo Životného prostredia SR zaslalo upovedomenie o začatí konania Priehrada - kasáme, Lozorno. Dokument si môžete siahnuť TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Začatie kolaudačného konania

ERBZačatie kolaudačného konania stavby .Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno - 2. etapa - Liten

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Erb obce

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.03.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Stavebné povolenie

Ilustračné fotoStavebné povolenie na stavbu Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 03.03.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Oznámenie o začatí konania

Erb obce LozornoOznámenie o začatí územného konania na stavbu: So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 24.02.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Oznámenie o začatí konania

ErbZačatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Oznámenie o začatí konania.

Erb obceZačatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016 | Zmenené: 16.10.2017

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Šiesty deň v týždni je

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia