Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Kontrolór obce

Kontrolór obce

Adresa:
Hlavná 1
900 55 Lozorno
E-mail: severova@lozorno.sk

Hlavným kontrolórom obce je od 4. 1. 2016 Ing. Anna Ševerová.

 

  Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Zásady kontrolnej činnosti

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
21.01.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu obce Lozorno k 31.12.2018 - pdf    [358.7 KB] -
21.01.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018 - pdf    [352.61 KB] -
21.01.2020 Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2022 - pdf    [294.33 KB] -
21.01.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii obce ZŠ Lozorno k 30.03.2019 - pdf    [312.99 KB] -