Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Farnosť » Dianie vo farnosti 2010

Dianie vo farnosti 2010

Koledovanie  DOBRÁ NOVINA

"Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu." S touto piesňou na perách sa 27. 12. 2010 malí aj veľkí koledníci z Dobrej noviny - Lozorno, vydali na svoju púť po Lozorne. Navštívili 21 rodín, ktorým zavinšovali, zaspievali a priniesli aj požehnanie novonarodeného Spasiteľa. Neobišli ani Obecný úrad, kde zakoledovali novému pánovi starostovi. 16. ročník Dobrej noviny sa niesol pod heslom - „Kto tvorí s láskou, neničí." Vyzbierané peniaze odoslali na konto Dobrej noviny. Tie potom pôjdu na projekty do Afriky - Etópia, Keňa, Sudán, Uganda.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov do svojich domovov, podporili ich, a tak svojim príspevkom pomôžu zlepšiť kvalitu života v rozvojových krajinách. Srdečné Pán Boh zaplať.

Koledníci

Koledy Koledy

JASLIČKOVÁ  POBOŽNOSŤ

Ako už tradične, aj tento rok, sa na Božie narodenie 25. 12. 2010 v kostole sv. Kataríny v Lozorne, konala jasličková pobožnosť. Pripravili ju deti a mladí z našej farnosti. Bola trochu netradičná, lebo nehovorila o Ježiškovom narodení, ale o tom ako v dnešnej dobe ľudia nemajú na Ježiša čas a ako ho často odmietajú. Ako Ho nechcú pustiť do svojho domu, mladí ho ani nepoznajú a „nepotrebujú" . Ochotné prijať ho boli malé deti, ktoré sa s ním hrali a dávali mu rôzne otázky o jeho príchode na svet. 

Príbeh bol veľmi dojímavý a deti i mladí svojím hereckým „výkonom„ zožali veľký potlesk. Po predstavení sa nikomu nechcelo odísť domov, ľudia zostávali v kostole a spievali sa vianočné piesne a koledy. Všetkým účinkujúcim - malým i veľkým veľká VĎAKA.
LH, ZO.

 

Jasličková pobožnosť Jasličková pobožnosť