Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Spodné menu » Mapa stránky

Najnovšie dokumenty

Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Peter Cabadaj
pdf [989.02 KB]
pdf [615.19 KB]
Rozhodnutie o umiestncní stavby Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete (elektro, plyn, voda, odkanalizovanie) pre stavebníka K. a V. Švendová
pdf [1.39 MB]
pdf [615.15 KB]
Kúpna zmluva Kramárová M. a D, Kramár B. zo dňa 10.11.2017
pdf [566.49 KB]
Verejná vyhláška - upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SÚ 667/281/2017 (všetky odvolania sú v zip súbore)
zip [11.89 MB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2018
pdf [674.72 KB]

Top Menu

Spodné menu

Návštevník

Centrum kultúry

Obec

Strategické dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Samospráva

Občan

Podnikateľ

Ako vybaviť

Spolky a občianske združenia

Šport

Voľby

Zoznam spolkov

Farnosť

Športové kluby,oddiely

Servis pre občana

Zmluvy, objednávky, faktúry

Lozorno spol. s r.o.

Záchranné a ochranné zložky

Fotogaléria CK

Školstvo

Verejné obstarávanie

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Šesť plus osem je (Odpovedte slovom)