Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Spodné menu » Mapa stránky

Najnovšie dokumenty

Obj 1/09/2017 - Objednávame u Vás vyhotovenie domových tabúľ: orientačné číslo (červené): 75, súpisné číslo (čierne): 236. Dodávateľ: SMALTOVŇA
pdf [185.58 KB]
Obj 02/09/2017 - oplotenie pozemku a spevnenie plochy na Jelšovej ulici v celkovej sume 1 892,44 Eur bez DPH. Dodávateľ: N.L.Stav s.r.o.
pdf [157.25 KB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončínska... Prílohy: Oznámenie a Mapa
pdf [408.87 KB]
pdf [600.63 KB]
Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním. Trávniky— SO 03 Verejné osvetlenie. Prílohy Oznámenie a Mapa
pdf [520.35 KB]
pdf [301.72 KB]
Rozhodnutie: Povolenie na odstránenie stavby rodinného domu súpisné číslo 166 na pozemku parcela č. 6803/2 k. ú. Lozorno.
pdf [731.09 KB]

Top Menu

Spodné menu

Návštevník

Centrum kultúry

Obec

Strategické dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Samospráva

Občan

Podnikateľ

Ako vybaviť

Spolky a občianske združenia

Šport

Voľby

Zoznam spolkov

Farnosť

Športové kluby,oddiely

Servis pre občana

Zmluvy, objednávky, faktúry

Lozorno spol. s r.o.

Záchranné a ochranné zložky

Fotogaléria CK

Školstvo

Verejné obstarávanie

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Toto je webstránka obce - uveďte jedným slovom.