Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
12.11.2018 Zámenná zmluva. Mgr. Juraj Beňa. 12. 11. 2018 - pdf    [675.83 KB] -
06.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo. Zhotoviteľ: N.L. stav s.r.o.. 31. 10. 2018 - pdf    [452.88 KB] -
02.11.2018 Kúpna zmluva. Predávajúci Bordák R., Helembay M., Kukučková M. zo dňa 29. 10. 2018 - pdf    [766.65 KB] -
29.10.2018 Zmluva o sprostredkovaní. Sprostredkovateľ: Dychová hudba ZÁHORIENKA — obČianske združenie (DH Záhorienka). 29. 10. 2018 - pdf    [451.3 KB] -
29.10.2018 Zmluva č. 128543 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Poskytovateľ: Environmentálny fond - pdf    [1.02 MB] -
06.11.2018 Dohoda o skončení zmluvy. Dodávateľ: Škola.sk, s.r.o.. 23. 10. 2018 - pdf    [380.7 KB] -
23.10.2018 Kúpna zmluva. Emília Orechovská, 23. 10. 2018 - pdf    [1.31 MB] -
22.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 22. 10. 2018 - pdf    [562.16 KB] -
06.11.2018 Kúpna zmluva č. Z201842517_Z. Dodávateľ: Škola.sk, s. r. o.. - pdf    [169.46 KB] -
15.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.. 341/ 2017 zo dňa 30.5.2016. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s..15. 10. 2018 - pdf    [351.2 KB] -
01.10.2018 Zmluva o dielo. Zhotoviteľ: doc. Ing. Peter Urban, PhD. 21. 09. 2018 - pdf    [606.3 KB] -
01.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Zhotoviteľ: AŽ PROJEKT s.r.o. 27. 09. 2018 - pdf    [318.09 KB] -
08.10.2018 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov. Nájomca: Martina Karovičová. 20. 09. 2018 - pdf    [158.78 KB] -
19.09.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 19. 9. 2018 - pdf    [552.5 KB] -
12.09.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Katarína Straková. 11. 09. 2018 - pdf    [539.7 KB] -
27.09.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Zuzana Sasinek. 05. 09. 2018 - pdf    [522.65 KB] -
12.09.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. 15. 08. 2018 - pdf    [569.5 KB] -
27.09.2018 Dodatok k zmiuve o poskytovaní verejných sIužieb, kód obj. 1-131236899936. Slovak Telekom a.s., 13. 08. 2018 - pdf    [1.06 MB] -
27.09.2018 Dodatok k zmiuve o poskytovaní verejných sIužieb - balík služieb, kód obj. 1-131228814336. Slovak Telekom a.s., 13. 08. 2018 - pdf    [1.17 MB] -
01.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 01.08.2018 - pdf    [557.46 KB] -
01.08.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K463-222-13 Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení BSK - pdf    [1.68 MB] -
25.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Občianske združenie ALBATROS-plus. 25.07.2018 - pdf    [528.79 KB] -
20.07.2018 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Oznámenie Poskytovateľa č. 02/2018 a Všeobecné zmluvné podmienky (Príloha 2) - pdf    [342.58 KB] pdf    [845.92 KB]
13.07.2018 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb (2). Poskytovateľ: CNS EuroGrants s.r.o. - pdf    [398.34 KB] -
13.07.2018 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb. Poskytovateľ: CNS EuroGrants s.r.o. 12. 07. 2018 - pdf    [396.51 KB] -
06.07.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 180754-16/1589/T131-ZBZ_VB. Budúci oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s.. 06. 07. 2018 - pdf    [2.22 MB] -
06.07.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 180757-16/1589/T131-ZBZ_VB. Budúci oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s.. 06. 07. 2018 - pdf    [1.74 MB] -
06.07.2018 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Budúci kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s.. 06. 07. 2018 - pdf    [1.68 MB] -
06.07.2018 Kúpna zmluva. Kupujúci: Štefan LIDA a Milada LIDOVÁ. 6. 7. 2018 - pdf    [1.29 MB] -
02.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno. 02. 07. 2018 - pdf    [575.14 KB] -
25.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 25.6.2018 - pdf    [565.96 KB] -
25.06.2018 Zmluva o spolupráci. STU Fakulta architekúry. 12. júna 2018 - pdf    [202.48 KB] -
14.06.2018 Nájomná zmluva č. NZSK 2018/069/17633. Prenajímateľ:XEROX LIMITED. 5. 6. 2018 - pdf    [1.89 MB] -
13.06.2018 Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018. Obce ... 28. 5. 2018 - pdf    [1.26 MB] -
04.06.2018 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov. Lomtec.com a.s. 24. 5. 2018 - pdf    [646.68 KB] -
12.07.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov. Sprostredkovateľ: TOPSET Solutions s.r.o. 15. 05. 2018 - pdf    [5.06 MB] -
07.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 07. 05. 2018 - pdf    [356.42 KB] -
30.04.2018 Zmluva o uložení stavebného odpadu č. 14/03/2018. Prevádzkovateľ: ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - pdf    [140.12 KB] -
25.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Jednota dôchodcov Slovenska. 25. 04. 2018 - pdf    [334.07 KB] -
25.04.2018 Zmluva o dielo. Zhotoviteľ: N. L. stav s. r. o.. 24. 04. 2018 - pdf    [1.04 MB] -
24.04.2018 ZMLUVA č. 38 329 o poskytnutí dotácle z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR. 24. 4. 2018 - pdf    [449.45 KB] -
20.04.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Zuzana Spáčilová. 18. 04. 2018 - pdf    [314.99 KB] -
20.04.2018 Odstúpenie od zmluvy. Darca: Hotel Karpatský dvor. 16. 04. 2018 - pdf    [21.72 KB] -
18.06.2018 Zmluva o spolupráci. KUMST TEATRO, s.r.o. 16. 04. 2018 - pdf    [678.05 KB] -
26.04.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projekty výstavby... Zmluvná strana: Slovenský futbalový zväz. 13. 04. 2018 - pdf    [711.2 KB] -
13.04.2018 Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov a o spracúvania osobných údajov prostredníctvom sprostredkovatel‘a. Sprostredkovateľ: Fair Mind s. r. o., 09.04.2018 - pdf    [473.53 KB] -
06.04.2018 Odstúpenie od Zmluvy o dielo Č. Z201814206_Z. Dodávateľ: TELEKÁBEL spol. s r.o. 06.04.2018 - pdf    [364.82 KB] pdf    [373.3 KB]
06.04.2018 Zmluva o dielo č. Z201814206_Z. Dodávateľ: TELEKÁBEL spol. s r.o. 03.04.2018 - pdf    [145.25 KB] -
17.05.2018 Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Patrik Harák. 02. 04. 2018 - pdf    [178.09 KB] -
21.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Lozorňáček - Centrum detí a rodiny v Lozorne. 21.03.2018 - pdf    [344.71 KB] -
21.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno. 21.03.2018 - pdf    [347.57 KB] -
19.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Komunitné centrum Muškát. 2004. 19. 03. 2018 - pdf    [339.21 KB] -
16.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Tenisový oddiel Lozorno. 16.03.2018 - pdf    [338.22 KB] -
15.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Cesta mladých. 14.03.2018 - pdf    [348.35 KB] -
15.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Karate klub ZOKU. 14.03.2018 - pdf    [348.96 KB] -
28.02.2018 Zmluva o dielo. Zhotoviteľ: N. L. stav s. r. o.. 27. 02. 2018 - pdf    [408.2 KB] -
20.03.2018 Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 19.4.2010 o poskytovaní audítorských služieb. Dodávateľ: RVC Senica s.r.o..27. 02. 2018 - pdf    [217.23 KB] -
27.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Klub turistov Lozorno. 27. 02. 2018 - pdf    [347.39 KB] -
26.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Mažoretky SOFFI Lozorno. 26. 2. 2018 - pdf    [356.19 KB] -
13.03.2018 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018. Prijímateľ: Mesto Malacky. 20. 02. 2018 - pdf    [248.47 KB] -
20.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, ZRTV ženy. 20. 02. 2018 - pdf    [334.81 KB] -
14.02.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 52 1/01/07. Zhotoviteľ: TEKOS, spol. s r.o. - pdf    [237.67 KB] -
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 12. 2. 2018 - pdf    [348.98 KB] -
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 12. 2. 2018 - pdf    [351.07 KB] -
09.02.2018 Zmluva o servisnej činnosti. Dodávateľ: ENERCOM s.r.o. 2. 2. 2018 - pdf    [860.76 KB] -
31.01.2018 Zmluva o spolupráci. Dodávateľ: Mgr. Roman KVANKA. 31. 01. 2018 - - pdf    [300.64 KB]
30.01.2018 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva. TOPSET Solutions s.r.o.. 27. 01. 2018 - - pdf    [699.54 KB]
25.01.2018 DODATOK Č.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/22 a príloha 4 - pdf    [353.03 KB] pdf    [322.27 KB]
29.01.2018 Darovacia zmluva. Pierott, n.o.. 23.01.2018 - - pdf    [285.06 KB]
23.01.2018 Zmluva o reklamnej spolupráci. UNIQA poisťovňa, a. s. 23. 01. 2018 - - pdf    [204.06 KB]
15.01.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: LOZORŇÁČEK, centrum detí a rodiny. 10.01.2018 - pdf    [311.24 KB] -