Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Športové kluby,oddiely » Klub turistov

Klub turistov Lozorno

Ilustračná fotografia

Turistický oddiel Lozorno bol založený pri TJ Lozorno v roku 1982.
Zakladajúcim predsedom turistického oddielu bol Ján Drahoš. Na členskej schôdzi 12.2.2010 bol odhlasovaný vznik samostatného právneho subjektu Klub turistov Lozorno a schválené znenie stanov, ktoré boli zaslané a zaregistrované na MV SR 1. 4. 2010.

Zloženie terajšieho výboru KT Lozorno:
Alojz Dvoran, Sonja Foltýnová, Ing. Jozef Kimlička, Vladimír Minarovič, Milan Havel, Ladislav Šablica, Štefan Mikulášek, Alojz Drahoš, Jozefína Dvoranová, Vladimír Jánoš, Ing. Stnislav Karovič.

KT Lozorno je členom Klubu slovenských turistov (www.kst.sk ), ktorý je členom EWV (Europäische Wandervereinigung - www.era-ewv-ferp.com.
Členovia KST majú 50% zľavu z ubytovania na 5 chatách v majetku KST, na všetkých chatách v majetku ÖTK (Östereichischer Touristenklub - www.touristenklub.at ) a 10 až 20% zľavu z ubytovania na chatách iných turistických klubov.

  Kontaktné údaje

KT Lozorno
Alojz Dvoran
Zvončínska 248
900 55 Lozorno

Tel.: +421 908 114 723

Email:
alojz.dvoran@gmail.com
kt.lozorno@gmail.com

Web:
https://sites.google.com/site/ktlozorno/