Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Školstvo » Materská škola

Materská škola

Materská škola
Orechová 19
900 55 Lozorno
tel.: 02/659 682 28


 

Dokumenty na stiahnutie:

 


Zrnká spomienok Materskej školy v šk. roku 2016/2017

  Zápis detí do MŠ

DieťaRiaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2017/2018 prebieha od 30.04. do 16.05. 2017. Žiadosť si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v priestoroch MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00 hod., túto je potrebné odovzdať do 16.05.2017. Pred dátumom 2. máj sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.
Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

  1. ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu
  2. ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní
  3. dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne
  4. ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

Jana Uhliarová, riad. MŠ

10.03.2017

  Zmluvy, faktúry, objednávky MŠ

  Podporte nás 2% z dane

Prispejte 2% z vašich daní na vylepšenie a skrášlenie prostredia pre nšich najmenších.
Za podporu a pochopenie ďakujeme - MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre Rodičovské združenie pri MŠ