Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Domov Tlačiť Kontakty Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Školstvo » Materská škola

Materská škola

Materská škola
Orechová 19
900 55 Lozorno
tel.: 02/659 682 28

Milí rodičia,
zápis
detí do MŠ na šk. rok 2014/2015 prebieha od 1.3 do 31.3.2014. Žiadosť si budete môcť vyzdvihnúť v priestoroch MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00 hod., túto je potrebné odovzdať do 31.3. 2014. Pred dátumom 1.marec sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.

Prednostne sa budú prijímať deti,ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:
a) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní
b) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne

Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ


 

Dokumenty na stiahnutie:

 


Zrnká spomienok Materskej školy v šk. roku 2013/2014

  Prijímanie detí do MŠ v roku 2014

  Zmluvy, faktúry, objednávky MŠ

  Podporte nás 2% z dane

Prispejte 2% z vašich daní na vylepšenie a skrášlenie prostredia pre nšich najmenších.
Za podporu a pochopenie ďakujeme - MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre Rodičovské združenie pri MŠ