Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Stavebný úrad

Stavebný úrad

Zodpovedná za Stavebný úrad Lozorno je Ing. Júlia Trutzová.

E-mail: trutzova@lozorno.sk
Telefón: 02/6920 4350

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
13.11.2018 Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete stavebníka M. Wipfler. 07. 11. 2018 - pdf    [456.87 KB] -
13.11.2018 Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a stavebného konania. Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom stavebníkov J. Haramia a O. Haramiová. 9. 11. 2018 - pdf    [314.57 KB] -
19.10.2018 Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania o umiestnení stavby MAN Truck & Bus center Bratislava a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zist‘ovania - pdf    [1.68 MB] -
17.10.2018 Rozhodnutie - o dodatočnom povolení stavby Rodinný dom A,B,C - s dvomi bytovými jednotkami stavebníka P. Munka - pdf    [580.06 KB] -
17.10.2018 Oznámenie - začatie konania o odstránení stavby, záhradná chata, parcela č. 8793/73 bez súpisného čísla vlastníkov M. Haraga a M. Haragová - pdf    [783.92 KB] -
19.09.2018 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania na stavbu Lozorno Gozovská NNK Pešl - pdf    [1.49 MB] -
28.08.2018 Začatie stavebného konania - Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete (elektro, voda — studňa, odkanalizovanie žumpa pre stavebníka Stanislav Karovič. - pdf    [796.27 KB] -
24.08.2018 Oznámenie o začatí konania - začatie konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením pre stavebníka Monika Wipfler. - pdf    [1.03 MB] -
14.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu BA — Lozorno, zokruhovanie, NNK, TS, VNK. - pdf    [973.78 KB] -
07.08.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby INS-FTTH-MA-LOZO-Lozorno2-Borovicová-Hlboká zo dňa 7. 8. 2018 - pdf    [2.16 MB] pdf    [1.74 MB]
03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica. - pdf    [847.15 KB] -
28.06.2018 Rozhodnutie o prerušení konania o urmiestnení stavby MAN Truck & Bus center Bratislava na dobu 60 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia. - pdf    [1004.15 KB] -
27.06.2018 Doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia o využívaní územia zo dňa 07.03.2018, na základe výzvy stavebného úradu pre stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava - pdf    [134.45 KB] -
22.06.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby, Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete (elektro, voda -studňa, odkanalizovanie - žumpa) pre navrhovateľa Stanislav Karovič, - pdf    [2.12 MB] -
19.06.2018 Začatie územného konania na stavbu: INS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint. - pdf    [144.83 KB] pdf    [990.02 KB]
08.06.2018 Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania na stavbu Rodinný dom A,B,C- s dvomi bytovými jednotkami. Návrh podal P. Munk. - pdf    [583.32 KB] -
06.06.2018 Stavebné povolenie na stavbu rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. a V. Švendová.01. 06. 2018 - pdf    [1.18 MB] -
17.05.2018 Rozhodnutie.Výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia a rozhodnutie o prerušení územnébo konania. Stavba: MAN Truck & Bus center Bratislava - pdf    [366.2 KB] -
17.05.2018 Oznámenie o začatí konania. Začatie konania o dodatočnom povolení stavby Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete. Stavebník Haraga, Haragová. - pdf    [712.91 KB] pdf    [529.72 KB]
27.04.2018 Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania na stavbu SO 01 VN Káblové vedenie, So 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica - pdf    [542.01 KB] -
27.04.2018 Začatie územného konania na stavbu NS-FTTH-MA-LOZO-Lozorno2-Borovicová-Hlboká - pdf    [832.59 KB] pdf    [997.75 KB]
10.04.2018 Oprava zrejmej nesprávnosti. Rodinný dom - novostavba, stavebník Stanislav Kováč, - pdf    [586.06 KB] -
29.03.2018 Stavebné povolenie. Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete a spevnená plocha pre stavebníkov Ľ. Czanner a M. Czanner - pdf    [1.06 MB] pdf    [533.78 KB]
29.03.2018 Začatie stavebného konania na stavbu SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica. - pdf    [534.62 KB] -
29.03.2018 Začatie stavebného konania na stavbu: Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. Švendová a V. Švendová - pdf    [500.26 KB] pdf    [599.99 KB]
08.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania. MAN Truck & Bus center Bratislava - pdf    [717.29 KB] pdf    [519.4 KB]
08.03.2018 Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie - MAN Truck & Bus center Bratislava - pdf    [1.48 MB] -
06.03.2018 Oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením, Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Margita Vronková. - pdf    [581.91 KB] -
28.02.2018 Odvolania voči rozhodnutiu č.. SU- 344/2017-18/3 - pdf    [1.91 MB] -
19.02.2018 Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavebníka Pluhár, Gregušková, Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete - - pdf    [569.12 KB]
14.02.2018 Stavebné povolenie - Záhradná chata súp. č. 3085 - rekonštrukcia. Stavebník A. Sebechlebský. - pdf    [731.58 KB] pdf    [425.72 KB]
06.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním. Stavebník Ľ. Czanner a M. Czanner - pdf    [563.55 KB] pdf    [578.15 KB]
25.01.2018 Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby Rodinný dom novostavba stavebníka Stanislav Kováč - - pdf    [1.33 MB]
Archív dokumentov