Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Stavebný úrad

Stavebný úrad

Zodpovedná za Stavebný úrad Lozorno je Ing. Júlia Trutzová.

E-mail: trutzova@lozorno.sk
Telefón: 02/6920 4350

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
22.01.2019 Stavebné povolenie NNK, TS, VNK - PDF    [2.22 MB] -
09.01.2019 Začatie kolaudačného konania stavby Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten v rozsahu SO 01 Plynovody, SO 02 Pripojovacie plynovody, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ), SO 04 Prepoje a odpoje. 7. 1. 2019 - pdf    [1.17 MB] -
08.01.2019 Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno č. SÚ-6081201812 zo dňa 07.11.2018 - pdf    [403.22 KB] -
08.01.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby INS-B2B-FTTxMA-Lozorno-LP Westpoint a situácia (príloha 2). 07. 01. 2019 - pdf    [1.92 MB] pdf    [1007.49 KB]