Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie » Zverejnenie zákaziek

Verejné obstarávanie - Zverejnenie zákaziek

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
22.03.2017 Zverejnenie zadávania zákazky Rozšírenie ZŠ v Lozorne o jednu triedu. Príloha 1 - Prílohy k zákazke, Príloha 2 - Zverejnenie zadávania zákazky. zip    [1.07 MB] pdf    [188.62 KB]
30.05.2016 Zverejnenie zadávania zákazky - Rozšírenie jedálne v MŠ v Lozorne. zip súbor obsahuje projektovú dokumentáciu a súvisiace prílohy zip    [925.92 KB] pdf    [192.01 KB]
06.05.2016 Zverejnenie zadávania zákazky - Stavebné úpravy MŠ, rozšírenie jedálne.Technická správa - Príloha 1, Model - Príloha 2. pdf    [553.86 KB] pdf    [210.54 KB]
06.05.2016 Zverejnenie zadávania zákazky - Stavebné úpravy MŠ, rozšírenie jedálne. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR xls    [109 KB] -
06.05.2016 Zverejnenie zadávania zákazky - Stavebné úpravy MŠ, rozšírenie jedálne - pdf    [194.65 KB]
01.04.2016 Zverejnenie zadávania zákazky - Maliarske a natieračské práce vnútorných priestorov zš Lozorno. (Príloha 1 Zverejnenie zákazky, Príloha 2 - Výkaz výmer maliarskych a natieračských prác) pdf    [183.69 KB] pdf    [21.06 KB]
10.12.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Dodávka a montáž nábytku a príslušenstva na rozšírenie kapacít Mš - pdf    [234.96 KB]
25.09.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Stavebné úpravy MŠ -Trieda pre 10 detí zip    [1.51 MB] pdf    [187.62 KB]
20.08.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Zabezpečenie zamerania a digitalizácie ZS Lozorno - pdf    [216.45 KB]
30.03.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia vykurovania HZ - Príloha 1; Rozpočet k zákazke - Príloha 2 pdf    [208.96 KB] pdf    [41.71 KB]
04.03.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava obecných ciest - výtlkov v obci Lozorno - pdf    [190.7 KB]
27.02.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava povrchu obecnej cesty, križovatka ulíc Priečna a Zvončinska vo výmere 230 m2. - pdf    [228.35 KB]
26.01.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Vybudovanie vodovodnej prípojky na ul. Jelšová Lozorno - pdf    [233.49 KB]
20.01.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie ochranných prostriedkov pri zásahoch pre členov zásahovej hasičskej jednotky DOHZ - pdf    [241.41 KB]
20.01.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Osadenie nového verejného osvetlenia v objekte ZŠ Lozorno - pdf    [254.4 KB]
16.01.2015 Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava nábehov mosta cez Suchý poptom pri ČOV Lozorno - pdf    [265.06 KB]
10.12.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie a montáž vykurovacleho zariadenia pre Športový klub Lozorno - pdf    [203.69 KB]
25.06.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka ul. Orechová v obci Lozorno zip    [2 MB] pdf    [229.94 KB]
25.06.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ul. Vendelínska v obci Lozorno zip    [863.61 KB] pdf    [223.97 KB]
20.06.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava obecných ciest - pdf    [182.73 KB]
15.05.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Vybudovanie detského ihriska na verejnom priestranstve - ul. Kozinská zip    [2.13 MB] pdf    [224 KB]
06.02.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Lozorno rtf    [50.45 KB] pdf    [114.5 KB]
21.01.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Športové námestie v Lozorne - trhové miesto (Stavebné práce) - pdf    [227.23 KB]
21.01.2014 Zverejnenie zadávania zákazky - Vybudovanie odvodňovacieho jarku (Stavebné práce) - pdf    [212.52 KB]
07.11.2013 Zverejnenie zadávania zákazky Dodanie a montáž vykurovacieho zariadenia pre OÚ v Lozorne - pdf    [14.63 KB]
19.09.2013 Zverejnenie zadávania zákazky - vypracovanie PHSR na roky 2014/2020 na základe výberového konania, uskutočneného v mesiaci 05/2013 a na základe Uznesenia č. 43/2013 zo dňa 22.05.2013 - pdf    [114.19 KB]
19.09.2013 Zverejnenie zadávania zákazky Stavebné práce - Ostrovček pri prechode pre chodcov na križovatke ul. Hlavná a Zvončínska. - pdf    [112.34 KB]
16.07.2013 Zverejnenie zákazky na Dodanie a montáž nábytku pre MŠ Lozorno - Prístavba pavilónu pre 20 detí - pdf    [109.58 KB]