Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » Poslanci

Poslanci obecného zastupiteľstva

MenoE-mailTel.
Jaroslava Bojkovská, Ing. jaroslava.bojkovska@lozorno.sk 0908 627 282
Radoslav Došek radoslav.dosek@lozorno.sk 0905 968 472
Adriana Jánošová adriana.janosova@lozorno.sk 0905 246 190
Jana Trnková, Ing. jatrnkova@gmail.com 0903 264 300
Branislav Šedivý, Mgr. branislav.sedivy@lozorno.sk 0918 752 071
Peter Šimonič, Ing. peter.simonic@lozorno.sk 0905 637 405
Ľuboš Tvrdoň, Mgr. lubos.tvrdon@lozorno.sk 0908 521 135
Juraj Vlček, Ing., Mgr. juraj.vlcek@lozorno.sk 0905 536 664
Anton Zeman anton.zeman@lozorno.sk 0903 714 823

  Termíny zasadnutí OZ 2018

  • 1. Január 31.1.2018
  • 2. Apríl 25.4.2018
  • 3. Jún 27.6.2018
  • Júl xxxxxxx
  • August xxxxxxx
  • 4. September 26.9.2018
  • 5. Október 24. 10. 2018
  • 7. December 5.12.2018 ustanovujúce zasadnutie OZ

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy v Stredu v čase o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.

Ľubomír Húbek starosta v.r.