Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » VZN

VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
28.06.2019 VZN č. 6/2019 o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [242.52 KB] -
28.06.2019 VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno - pdf    [342.89 KB] -
28.06.2019 VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno - pdf    [506.64 KB] -
17.06.2019 VZN č.5l2019, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno. - pdf    [253.87 KB] -
16.05.2019 VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2015 o ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno - pdf    [153.69 KB] -
03.04.2019 VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby - pdf    [683.97 KB] -
03.04.2019 VZN č. 2/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [242.68 KB] -
03.04.2019 VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - pdf    [575.81 KB] -