Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Informácia o oznámení

Informácia o oznámení o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom "Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6"

Dokumenty sú dostupné na stiahnutie na nasledujúcich odkazoch:

1. Informácia o oznámení

2. list OU Malacky č. OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM zo dňa 19.08.2019

3. Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6


Posledná úprava: 10.10.2019

Späť na úvodnú stránku