Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa - orná pôda

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Posledná úprava: 09.10.2019

Späť na úvodnú stránku