Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Kandidáti na starostu v komunálnych voľbách 2010

Miestna volebná komisia v Lozorne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

  1. Marian BELEŠ, Ing., 58 r., projektant, 900 55 Lozorno, Gozovská 90, nezávislý kandidát
  2. Juraj FOLTÝN, 40 r., elektrotechnik, 900 55 Lozorno, Borovicová 42,nezávislý kandidát
  3. Ľubomír HÚBEK, 51 r., technik - strojár, 900 55 Lozorno 993, nezávislý kandidát
  4. Ivan KOŠJAR, Ing., 57 r., technik, 900 55 Lozorno, Ružová 1, nezávislý kandidát
  5. Alena NEMCOVÁ, 48 r., starostka, 900 55 Lozorno, Nová 618/9, Slovenská národná strana
  6. Dana RUŠINOVÁ, Mgr., 42 r., riaditeľka centra kultúry, 900 55 Lozorno, Zohorská 168/75, nezávislý kandidát
  7. Marta ŠVAJDLENKOVÁ, 53 r., úradníčka, 900 55 Lozorno, Záhradkárska 10, nezávislý kandidát
  8. Jana TRNKOVÁ, Ing., 49 r., ekonómka, 900 55 Lozorno, Zohorská 976/25, nezávislý kandidát
  9. Štefan VALENT, 52 r., stavebný technik, 900 55 Lozorno, Gozovská 97/13, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

V Lozorne, dňa 12.10.2010
Soňa Štepánová, predseda volebnej komisie

Späť na archív volieb