Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva v KV 2011

Miestna volebná komisia v Lozorne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Štefan BIHÁRI, 49 r., robotník, 900 55 Lozorno, Jelšová 11, SNS
 2. Ivan BOČEV, Ing., 50 r., podnikateľ, 900 55 Lozorno, Školská 930/1, HZD
 3. Jaroslava BOJKOVSKÁ, Ing.,48 r., administratívna pracovníčka, 900 55 Lozorno, Športové nám. 655/20, nezávislý kandidát
 4. Rudolf BORDÁK, 59 r., živnostník, 900 55 Lozorno, Veterná 12, KDH
 5. Oľga BOŽECOVÁ, PhDr., 32 r., pedagogický pracovník, 900 55 Lozorno, Zohorská 140/18, nezávislý kandidát
 6. Igor ČÁRAN, Ing., 51 r., živnostník, 900 55 Lozorno, Hlboká 9, KDH
 7. Radoslav DOŠEK, 29 r., SZČO, 900 55 Lozorno, Zohorská 142/22, HZD
 8. Alojz DVORAN, 52 r., živnostník, 900 55 Lozorno, Zvončínska 248, SDKÚ - DS
 9. Juraj FOLTÝN, 40 r., elektrotechnik, 900 55 Lozorno, Borovicová 42, HZD
 10. Ľubomír GOMBITA, Ing., 51 r., ekonóm, 900 55 Lozorno, Hlboká 35, nezávislý kandidát
 11. Adriana JÁNOŠOVÁ, 37 r., zdravotná sestra, 900 55 Lozorno, Zvončínska 182/14, nezávislý kandidát
 12. Andrej KAVICKÝ, Bc., 29 r., projektový manažér, 900 55 Lozorno, Muškátová 13, nezávislý kandidát
 13. Ľubor KOPÁČ, 48 r., SZČO, 900 55 Lozorno, Staničná 630/24, SNS
 14. Miroslav KOVANIČ, 56 r., podnikateľ, 900 55 Lozorno, Potočná 584/4, HZD
 15. Daniel LANČARIČ, Ing., 24 r., samostatný referent odbornej prípravy, 900 55 Lozorno, Hlboká 913/56, nezávislý kandidát
 16. Stanislav LAZAR, Ing., 32 r., SZČO, 900 55 Lozorno, Hlboká 1097/7, nezávislý kandidát
 17. Miroslav MANCA, 57 r., údržbár, 900 55 Lozorno, Staničná 504/12, SNS
 18. Iveta MATEJOVIČOVÁ, 51 r., asistent predaja, 900 55 Lozorno, Kvetná 676, nezávislý kandidát
 19. František MORÁVEK, 56 r., živnostník, 900 55 Lozorno, Zohorská 14/908, nezávislý kandidát
 20. Alena NEMCOVÁ, 48 r., starostka, 900 55 Lozorno, Nová 618/9, SNS
 21. Marek NEMEČEK, Ing., 40 r., ekonóm, 900 55 Lozorno, Spojná 7, SMER
 22. Viliam OLÁH, 48 r., robotník, 900 55 Lozorno, Jelšová 8, nezávislý kandidát
 23. Mária ORAVCOVÁ, Ing., 52 r., stavebný technik, 900 55 Lozorno, Zvončínska 208/42, SDKÚ-DS
 24. Ľubomír PONCER, 37 r., robotník, 900 55 Lozorno, Jelšová 51, SNS
 25. Jana RAGASOVÁ, Ing., 43 r., ekonómka, 900 55 Lozorno, Orechová 7, KDH
 26. Miroslav RUSNÁK, 41 r., podnikateľ, 900 55 Lozorno, Gozovská 23, KDH
 27. Dana RUŠINOVÁ, Mgr., 42 r., riaditeľka centra kultúry, 900 55 Lozorno, Zohorská 168/75,nezávislý kandidát
 28. Milan STANISLAV, Mgr., 46 r., asistent poslanca NR SR, 900 55 Lozorno, Dlhá 826/11, SDKÚ - DS
 29. Michal SZÉKELY, Bc., 29 r., informačné technológie, 900 55 Lozorno, Železničná 40, nezávislý kandidát
 30. Štefan ŠPRINC, 51 r., podnikateľ, 900 55 Lozorno 1071, SaS
 31. Marta ŠVAJDLENKOVÁ, 53 r., úradníčka, 900 55 Lozorno, Záhradkárska 10, nezávislý kandidát
 32. Jaroslav URBAN, 59 r., živnostník, 900 55 Lozorno, Kozinská 539/51, nezávislý kandidát
 33. Vojtech VALACH, 63 r., dôchodca, 900 55 Lozorno, Slnečná 14, KDH
 34. Štefan VALENT, 52 r., stavebný technik, 900 55 Lozorno, Gozovská 97/13, SDKÚ - DS
 35. Juraj VLČEK, Mgr., 27 r., advokátsky koncipient, 900 55 Lozorno, Gozovská 103/1, SDKÚ - DS
 36. Peter VRBINČÍK, Mgr., 43 r., riaditeľ ZUŠ, 900 55 Lozorno, Zohorská 33, KDH
 37. Jozef VÝBOŠTOK, 44 r., SZČO, 900 55 Lozorno, Zvončínska 176, nezávislý kandidát
 38. Jozef ZEMAN, 31 r., robotník, 900 55 Lozorno, Jelšová 29, SNS
 39. Ladislav ZEMAN, 42 r., robotník, 900 55 Lozorno, Jelšová 63, SNS

V Lozorne dňa 12.10.2010
Soňa Ščepánová, predseda volebnej komisie

Späť na voľby