Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

KV 2010 Vyhlásenia kandidátov a volebné programy

Ponúkame priestor všetkým kandidátom na starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva na prezentáciu svojich názorov a vízii budúcnosti Lozorna a občanom možnosť porovnania a následnej kontroly plnenia predvolebných sľubov.


Vyhlásenie nezávislej kandidátky na poslankyňu obecného zastupiteľstva Jaroslavy Bojkovskej.

Kandidovala som v týchto voľbách i vo voľbách minulých ako nezávislý kandidát práve preto, aby som vždy mohla stáť za svojimi názormi a rozhodnutiami a nemohla byť nikým tlačená do konania, ktoré nie je v súlade s mojím svedomím. Preto týmto vyhlásením prehlasujem, že akékoľvek informácie šírené v Lozorne, že ma v týchto voľbách podporujú iné osoby, či už finančne alebo inými výhodami, sa nezakladajú na pravde.
Ďakujem všetkým občanom Lozorna, ktorí mi doteraz prejavili svoju dôveru a morálnu podporu a verím, že v sobotu v Lozorne vyhrá zdravý rozum nad lžou a nenávisťou.
Jaroslava Bojkovská - nezávislý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.


Vyhlásenie nezávislej kandidátky na starostku obce Mgr. Dany Rušinovej

JA, DANA RUŠINOVÁ SA DÔRAZNE DIŠTANCUJEM OD PLAGÁTOV AJ S MOJÍM MENOM, KTORÉ SA OBJAVILI V OBCI V NOČNÝCH HODINÁCH 24. NOVEMBRA 2010.

Plagáty sa objavili na miestach, ktoré sú PORUŠENÍM VZN o vylepovaní plagátov v obci Lozorno, prijatom na poslednom zasadnutí OZ.

Na plagátoch sa autor, ktorý svoje názory zverejňuje ako sa ukazuje najradšej v nočných hodinách, spája mená nás kandidátov na starostov a poslancov s fotografiou p. MVDr. Vladimíra Bečára, poslanca OZ.

NEROZUMIEM TOMUTO SPÁJANIU SVOJHO MENA S TÝMTO POSLANCOM.

DIŠTANCUJEM SA OD TOHO, ABY SOM BOLA SPÁJANÁ S AKOUKOĽVEK OSOBOU V RÁMCI PREDVOLEBNEJ KAMPANE.

PRICHÁDZAM AKO NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA NA STAROSTU S VLASTNÝM PROGRAMOM, KTORÉHO OBSAH NÁJDETE NA ĎALEJ NA TEJTO STRÁNKE.

Pokiaľ autor tohto „plátku" chcel občanom naznačiť svoju nespokojnosť a nespokojnosť tých, ktorých podporuje v týchto voľbách, s doterajším vedením obce Lozorno, je treba povedať, že VŠETKO, čo sa v tejto obci doteraz dialo, BOLO ZÁKONNE SCHVÁLENÉ POSLANCAMI OZ A VYKONÁVANÉ STAROSTOM TEJTO OBCE.

NAKOĽKO SOM DOTERAZ NEPÔSOBILA V ŽIADNEJ ZO SPOMÍNANÝCH FUNKCIÍ,

SPÁJANIE MOJEJ OSOBY S TOUTO KRITIKOU JE
BEZDÔVODNÝM POŠPIŇOVANÍM MÔJHO MENA A DEHONESTOVANÍM MOJEJ NIEKOĽKOROČNEJ OBČIANSKEJ AKTIVITY V TEJTO OBCI,

ČO JE VŠAK ZREJME JEDINÝ SPÔSOB, AKO AUTOR PLAGÁTU DOKÁŽE DISKUTOVAŤ. .

TÝMTO VYZÝVAM AJ OSTATNÝCH, KTORÍ SA NA SPOMÍNANOM PLAGÁTE OBJAVILI, ABY VEREJNE VYJADRILI SVOJ NÁZOR.

VERÍM V MÚDROSŤ OBČANOV PRI ROZHODOVANÍ O NOVOM VEDENÍ OBCE.

 

Rušinová, Dana - Podklady k predvolebnému stretnutiu 23.11.2010 (.ppt, 968 KB)

Späť na voľby