Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
20.04.2017 Zmluva o dielo č.2/2017. Zhotoviteľ: N. L. stav s. r. o. 20. 04. 2017 - - pdf    [408.15 KB]
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Klub turistov Lozorno. 19. 4. 2017 - - pdf    [341.89 KB]
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Karate klub ZOKU. 13. 4. 2017 - - pdf    [362.34 KB]
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Lozorňáček - Centrum detí a rodiny. 13. 4. 2017 - - pdf    [348.96 KB]
03.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno. 03.04.2017 - - pdf    [345.75 KB]
03.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Komunitné centrum Muškát. 03.04.2017 - - pdf    [348.84 KB]
27.03.2017 Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Zhotoviteľ: INŠTALÁCIE TZB,a.s.. 27.3.2017 - - pdf    [239.45 KB]
30.03.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu 9100063799. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017 - - pdf    [339.78 KB]
30.03.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9104537556. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017 - - pdf    [340.66 KB]
30.03.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9105051403. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017 - - pdf    [340.21 KB]
25.03.2017 Dodatok Ponuka E. Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny... Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. 24. 3. 2017 - - pdf    [846.81 KB]
22.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Mažoretky SOFFI Lozorno. 22.3.2017 - - pdf    [355.87 KB]
22.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Tenisový oddiel Lozorno. 22.3.2017 - - pdf    [344.81 KB]
31.03.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena.Ing. J. Foltýn a J & F, s.r.o. 20. 03. 2017 - - pdf    [678.83 KB]
17.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - futbalový oddiel. 17. 3. 2017 - - pdf    [356.59 KB]
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - stolný tenis. 16. 3. 2017 - - pdf    [342.8 KB]
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - rekondičná telesná výchova. 16. 3. 2017 - - pdf    [340.85 KB]
15.03.2017 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017, Mesto Malacky, 15.3.2017 - - pdf    [247.32 KB]
27.02.2017 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o. 24. 2. 2017 - - pdf    [464.61 KB]
27.02.2017 Kúpna zmluva č. Z20177297_Z. Dodávateľ: JRK Waste Management s. r. o.. 24. 2. 2017 - - pdf    [102.67 KB]
27.02.2017 Zmluva o spolupráci. Účastník 2: FLUENT PRODUCTION, s. r. o. 15. 2. 2017 - - pdf    [1.01 MB]
01.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 1. 2. 2017 - - pdf    [349.16 KB]
06.02.2017 Poistka č. 9260102985, PZP Štandard. Dodávateľ: tJNIQA poisťovňa, a.s.. 25. 1. 2017 - - pdf    [42.38 KB]
25.01.2017 Zmluva o dielo. Zhotoviteľ: Až PROJEKT s. r. o.. 25. 01. 2017 - - pdf    [4.1 MB]
20.01.2017 Kúpna zmluva č. Z20171967_Z. Dodávateľ: HÍLEK a spol., a. s.. 20. 01. 2017 - - pdf    [89.68 KB]
13.01.2017 Zmluva o spolupráci. Dodávateľ: Mgr. Roman Kvanka.13. 1. 2017 - - pdf    [296.7 KB]
27.02.2017 Dohoda Č. OK LO 12/01/2017/1/ABA o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu. Vysiela: VaV Akademy - BA, s.r.o. 12.1.2017 - - pdf    [436.91 KB]
24.01.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služby: KomTeS sledovanie Č. 56-1/2016. Poskytovateľ: KomTeS SK s.r.o.. 10. 01. 2017 - - pdf    [202.4 KB]
24.01.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00011364. Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.. 31.12.2016 - - pdf    [515.39 KB]
24.01.2017 Dodatok č.1/2017 k Zmluve o spolupráci a o zriadení spoločného úradu. Obec Kostolište.30. 12. 2016 - - pdf    [220.47 KB]