Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Objednávky

Zverejňovanie objednávok

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
12.11.2018 Obj 03/11/2018 - vybudovanie chodníka C na základe projektovej dokumentácie cez železnicu v celkovej sume 7.398,23 s DPH. Dodávateľ: BAU-EXPERTA spol. s.r.o. - pdf    [241.34 KB] -
02.11.2018 Obj 02/11/2018 - výroba zabradlia na mostík 2 ks v celkovej sume 1.450,- Eur. Dodávateľ: Dominik Švajdlenka - pdf    [207.39 KB] -
02.11.2018 Obj 01/11/2018 - realizácia odbornej prípravy základného kurzu na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva pre členov DHZ obce Lozorno. Dodávateľ: MD RMP spol. s r.o. - pdf    [217.84 KB] -
29.10.2018 Obj 06/10/2018 - dodávka, výmena a montáž zhoreného rozvádzača smerom na studne- zásobovanie obyvatel‘ov pitnou vodou. Dodávateľ: ELEKTRO-HARÁMIA s.r.o. - pdf    [218.57 KB] -
25.10.2018 Obj 05/10/2018 - montáž verejného osvetlenia ... na Jelšovej ul. v celkovej sume 10.441,13 Eur s DPH. Dodávateľ: Jozef Ví cena - Elektromontáže - pdf    [230.58 KB] -
25.10.2018 Obj 04/10/2018 - montáž verejného osvetlenia ... na Potočná ul v celkovej sume 14.49 1,44 Eur s DPH. Dodávateľ: Jozef Vícena - Elektromontáže - pdf    [228.05 KB] -
15.10.2018 Obj 03/10/2018 - betónové odpadkové koše. Dodávateľ: ekoDEA & Dr. Stefan, s r.o. - pdf    [222.86 KB] -
10.10.2018 Obj 02/10/2018 - Kanc.papier IQ economy A4 kód:76 152. Dodávateľ: Slavomír Binčík- JUNIOR - pdf    [200.62 KB] -
01.10.2018 Obj 01/10/2018 - dodávka a montáž krytiny na poškodenú pergolu ZS Lozorno v celkovej sume 2.250,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Kovanič “Kovanič“ - pdf    [235.51 KB] -
25.09.2018 Obj 05/09/2018 - služby spojené so zriadením chodníka pre peších v Lozorne v celkovej sume 702,- Eur s DPH. Dodávateľ: VAMAX s.r.o. - pdf    [219.54 KB] -
24.09.2018 Obj 04/09/2018 - zariadenie do ambulancie lekára v celkovej výške 2.909,64 Eur s DPH. Dodávateľ: KOVOTYP s.r.o - pdf    [207.18 KB] -
24.09.2018 Obj 03/09/2018 - príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu k projektu Obstaranie kanalizácie do nových lokalít Obce Lozorno v celkovej sume 650,- eur. Dodávateľ: flexiON s.r.o. - pdf    [242.09 KB] -
19.09.2018 Obj 02/09/2018 - vystavenie historického želez. kol‘aj. vozidla - poštového vozňa s výstavou vlakovej pošty a modelového kol‘ajiska v cene 746,90 Eur. Dodávateľ: Klub železničných modelárov - pdf    [246.67 KB] -
10.09.2018 Obj 01/09/2018 - realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky na dodanie tovarov “Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno“ v celkovej sume 1.400,- Eur. Dodávateľ: 4D studio, s.r.o. - pdf    [226.17 KB] -
23.08.2018 Obj 04/08/2018 - služobné saká a služobné nohavice pre členov DHZ obce Lozorno podľa priloženého veľkostného sortimentu. Dodávateľ: POŽIARNA BEZPEČNOSŤ s.r.o. - pdf    [366.18 KB] -
23.08.2018 Obj 03/08/2018 - urgentné vytýčenie káblov na Športovom námestí v Lozorne v dÍžke 260 bm. Dodávateľ: Západoslovenská distribučná a.s. - pdf    [217.65 KB] -
17.08.2018 Obj 02/08/2018 - zásahové hadice pre potreby DHZ Lozorno. Dodávateľ: KOMPLET PROTECT s.r.o. - pdf    [249.43 KB] -
13.08.2018 Obj 01/08/2018 - dodanie počítačov a monitoru. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r o. - pdf    [224.41 KB] -
25.07.2018 Obj 03/07/2018 - stavebné práce na zákazke: Zokruhovanie vodovodu na Športovom námestí v Lozorne v celkovej sume 48.668,93 Eur s DPH. Dodávateľ: 1NŠTALMONT, s.r.o. - pdf    [271.25 KB] -
25.07.2018 Obj 02/07/2018 - vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu: Rekonštrukcia kuchynskej prevádzky v ZS Lozorno v celkovej sume 1.600 Eur. Dodávateľ: Ing.Peter Mitošinka - pdf    [278.96 KB] -
16.07.2018 Obj 01/07/2018 - výroba skrine - 1 ks a zásteny - 3 ks v celkovej sume 621,60 s DPH. Dodávateľ: VACHO s.r.o. - pdf    [208.61 KB] -
28.06.2018 Obj 07/06/2018 - servis kosačky KVS 1800 v. č. 001/2016 v celkovej sume 972,- s DPH. Dodávateľ: JAMP, s.r.o. - pdf    [223.81 KB] -
27.06.2018 Obj 06/06/2018 - výkon technického dozoru investora (stavebný dozor) na projekte Rozšírenie vodojemu v obci Lozorno v celkovej sume 996,- s DPH. STADCON, spol s.r.o. - pdf    [224.88 KB] -
06.06.2018 Obj 03/06/2018 - rekonštrukcia tribúny v areáli futbalového štadióna v Lozorne v celkovej sume 22.500,- s DPH. Dodávateľ: N.L.stav. s.r.o. - pdf    [175.21 KB] -
25.06.2018 Obj 05/06/2018 - výroba vešiakovej steny pre DHZ v Lozorne v celkovej sume 600,- s DPH. Dodávateľ: Marián Kotes - pdf    [198.64 KB] -
07.06.2018 Zrušenie objednávky 6/4/2017 - pdf    [167.83 KB] -
14.06.2018 Obj 04/06/2018 - výroba nástrekových terčov s optickou a akustickou signalizáciou ... v sume 1460,9 1 Eur s DPH. Dodávateľ: Petr Záň - pdf    [251.98 KB] -
04.06.2018 Obj 02/06/2018 - kancelárske potreby. Dodávateľ: Slavomir Binčík- JUNIOR - pdf    [251.39 KB] -
01.06.2018 Obj 01/06/2018 - vyhotovenie vizitiek pre potreby Obecného úradu Lozorno podľa priloženého návrhu v celkovom počte 300ks. Dodávateľ: Bobo pubblicita - pdf    [186.64 KB] -
29.05.2018 Obj 03/05/2018 - dopracovanie projektovej dokumentácie do úrovne realizačného projektu pre stavbu Lozorno - rozšírenie vodojemu... v celkovej výške 9 000 Eur s DPH. Dodávateľ: Banské projekty s.r.o. - pdf    [180.67 KB] -
18.05.2018 Obj 02/05/2018 - výroba a montáž zastrešeného prístrešku pri dome smútku v Lozorne v celkovej sume 3.460,-eur. Dodávateľ: Dominik Švajdlenka - pdf    [230.51 KB] -
15.05.2018 Obj 01/05/2018 - objednávka plastových vriec. Dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o. - pdf    [192.47 KB] -
25.04.2018 Obj 05/04/2018 - vybudovanie časti chodníka na Hlavnej ulici v Lozorne v celkovej sume 852,11 s DPH. Zhotoviteľ: N.L.stav. s.r.o. - pdf    [169.52 KB] -
18.04.2018 Obj 04/04/2018 - vybudovanie chodnika od OUNZ k železničnému priecestiu v Lozorne v celkovej sume 22.513,40 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav. s.r.o. - pdf    [169.44 KB] -
17.04.2018 Obj 03/04/2018 - dodanie farebných tonerov (azurový magenta yellow) po jednom kuse z každého pre zariadenie Workcentre 7232 /výrobné číslo stroja : 3312901926. Dodávateľ: A.S.E.P. spol. s.r.o. - pdf    [194.65 KB] -
09.04.2018 Obj 02/04/2018 - dodávka rastlín pre obec Lozorno v celkovej sume 1.688,85 Eur. Dodávateľ: Ing. Beata Dolníková - pdf    [169.31 KB] -
04.04.2018 Obj 01/04/2018 - stav. rozvadzač 16 32A 400V a pripojenie na elektr. rozvod v celkovej stirne 1.216,80 s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o. - pdf    [166.49 KB] -
09.04.2018 Obj. 26/03/2018 - zabezpečenie procesu verejného obstarávania na realizáciu zákazky „Rozšírenie vodojemu v celkovej sume 1.950,- Eur s DPH. Dodávateľ: YEPT s.r.o. - pdf    [167.43 KB] -
29.03.2018 Obj 05/03/2018 - dodanie javiskovej opony do budovy ŠK Lozorno... v celkovej sume 9.926,60 Eur s DPH. Dodávateľ: DEKORAVIA, s r.o. - pdf    [175.61 KB] -
16.03.2018 Obj 04/03/2018 - povrchová úprava komunikácie v celkovej výške 5.757,32 Eur s DPH. Dodávateľ: Compact-Gas s.r.o. - pdf    [167.05 KB] -
15.03.2018 Obj 03/03/2018 - chodník na Hlavnej ulici v Lozorne v celkovej sume 6.840,22 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav. s.r.o. - pdf    [162.5 KB] -
14.03.2018 Obj 02/03/2018 - povrchová úprava komunikácie na Zvončínskej ul. v celkovej výške 7.079,78 Eur s DPH. Dodávateľ: Compact-Gas s.r.o. - pdf    [166.67 KB] -
12.03.2018 Objednávka na nákup kompostérov. Dodávateľ: JRK Slovensko s.r.o. 12. 03. 2018 - - pdf    [506.57 KB]
06.03.2018 Obj 01/03/2018 - 2ks lámp verejného osvetlenia na spojovacej ulici medzi Hlavnou ul — Kozinskou ul. vrátane výkopových prác v celkovej sume 3.822,95 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o. - pdf    [174.42 KB] -
07.02.2018 Obj 03/02/2018 - exterierová maľovaná mapa (cyklomapa) na hliníkovej tabuli 150 x 100 cm v celkovej sume 150,- s DPH. Dodávateľ: CBS spol, s r.o. - - pdf    [161.46 KB]
06.02.2018 Obj 02/02/2018 - prípravné výkopové práce a uloženie káblovej korugovanej chráničky v dlžke 282 m pre prekládku vedenia vysokého napátia nad Troganovými lúčkami v Lozorne v celkovej sume 2.991,26 s DPH. Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. - - pdf    [186.64 KB]
02.02.2018 Obj 01/02/2018 - obecný informačno-navigačný systém :UZ-03, UZ-05 v celkovej sume 1.302,60 s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s r.o. - - pdf    [156.85 KB]
30.01.2018 Obj 06/01/2018 - vybudovanie kanalizácie na Jelšovej ulici v dlžke 20 m. LOZORNO spol. s r o. - - pdf    [150.04 KB]
25.01.2018 Obj 05/01/2018 - obecný informačno-navigačný systém UZ-02, UZ-12,UZ-13,UZ-14 v celkovej sume 1.805,40 s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTEM, s.r.o. - - pdf    [160.88 KB]
24.01.2018 Obj 04/01/2018 - kancelárske potreby. Dodávateľ: Slavomír Binčik- JUNIOR - - pdf    [219.76 KB]
23.01.2018 Obj 03/01/2018 - úprava miestnosti v budove zdravotného strediska v celkovej sume 4 649,88 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav. s.r.o. - - pdf    [163 KB]
16.01.2018 Obj 02/01/2018 - integračně rozhranie IR ESMAO registratúra. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. - - pdf    [162.78 KB]
09.01.2018 Obj 01/01/2018 - HP Laserová tlačiareň LaserJet Pro M4O2dne v celkovej sume 234,- EUR s DPH. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o - - pdf    [160.85 KB]