Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Objednávky

Zverejňovanie objednávok

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
07.11.2017 Obj 01/11/2017 - úprava hygienických zariadení pre ženy v budove ŠK v celkovej sume 14.997,94 Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.Stav s.r.o. - - pdf    [162.91 KB]
16.10.2017 Obj 06/10/2017 - vybudovanie spevnenej plochy pred unimobunkou na Jelšovej ulici v celkovej sume 811,14 Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.Stav s.r.o. - - pdf    [173.21 KB]
10.10.2017 Obj 05/10/2017 - údržba cintorína a domu smútku v Lozorne v mesiaci 10/2017v celkovej sume 850,- Eur. Dodávateľ: Pohrebníctvo Ecker sro. - - pdf    [168.3 KB]
10.10.2017 Obj 04/10/2017 - vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2018 na Enviromentálny fond... Dodávateľ: flexiON, s.r.o. - - pdf    [190.72 KB]
05.10.2017 Obj 03/10/2017 - odinštalovanie, demontáž a nainštalovanie, montáž a uvedenie do činnosti zubnej súpravy Diplomat demontáž a následne nainštalovanie, montáž a uvedenie do činnosti... v celkovej sume 500,- Eur s DPH. Dodávateľ: Ing Juraj Pilát - DENTO - - pdf    [173.56 KB]
05.10.2017 Obj 02/10/2017 - objednávame si jesennú deratizáciu a dezinsekciu v celkovej sume 538,44 Eur s DPH. Dodávateľ: K-TRIDE spol. s r.o - - pdf    [158.44 KB]
06.10.2017 Obj 01/10/2017 - dodanie tonerov. Dodávateľ: A.S.E.P. spol. s.r.o - - pdf    [216.67 KB]
03.10.2017 Obj 04/09/2017 - Kancelárske potreby. Dodávateľ: Slavomír Binčík- JUNIOR - - pdf    [194.55 KB]
25.09.2017 Obj 03/09/2017 - maliarske práce v centre ultúry v celkovej výške 1.999,73 Eur s DPH. Dodávateľ: B&B Decory s.r.o. - - pdf    [173.1 KB]
19.09.2017 Obj 02/09/2017 - oplotenie pozemku a spevnenie plochy na Jelšovej ulici v celkovej sume 1 892,44 Eur bez DPH. Dodávateľ: N.L.Stav s.r.o. - - pdf    [157.25 KB]
19.09.2017 Obj 1/09/2017 - Objednávame u Vás vyhotovenie domových tabúľ: orientačné číslo (červené): 75, súpisné číslo (čierne): 236. Dodávateľ: SMALTOVŇA - - pdf    [185.58 KB]
24.08.2017 Obj 11/08/2017 - projektové práce ( štúdiu) na Cyklotrasu Katastrálna hranica Lozorno -Lozorno v celkovej sume 3.888,- Eur s DPH. Dodávateľ: R-PROJECT INVEST, s.r.o. - - pdf    [168.06 KB]
23.08.2017 Obj 10/08/2017 - Revíziu vzduchových ADP jednostupňových, revíziu tlakovej fľaše 5,0 L 20 MPa, ... v celkovej siime 471,11 Eur bez DPH. Dodávateľ: NAFTA,a.s. - - pdf    [191.6 KB]
23.08.2017 Obj 09/08/2017 - vybudovanie pätiek pod kontajner na Jelšovej ulici v celkovej sume 599,68 Eur bez DPH. Dodávateľ: N. L. stav s.r.o. - - pdf    [178.22 KB]
22.08.2017 Obj 08/08/2017 - obnova dopravného značenia v obci Lozorno v celkovej sume 940,90 Eur s DPH. Dodávateľ: Mobilita servis spol. s r.o. - - pdf    [182.42 KB]
21.08.2017 Obj 07/08/2017 - vecné prostriedky pre potreby DHZ Lozorno ... Dodávateľ: Komplet Proteet spol. s r.o. - - pdf    [199.94 KB]
21.08.2017 Obj 06/08/2017 - Objednávame si u vás vytýčenie sjetí v správe SPP distribúcia. Dodávateľ: SPP distirbúcia,a.s. - - pdf    [160.03 KB]
16.08.2017 Obj 05/08/2017 - oprava a uvedenie do prevádzkyschopného stavu prenosnej motorovej striekačky PPS 12 v užívaní DHZ v Lozorne. Dodávateľ: Pavelka Ľubomír - - pdf    [179.77 KB]
11.08.2017 Obj 04/08/2017 - periodická odborná prehliadka hydraulického vyslobodzovacieho náradia LUKAS v užívaní DHZ Lozorno‚ vrátane servisných úkonov a odborného preškolenia Členov DHZ Lozorno. Dodávateľ: Marian Koňa - MARKON - - pdf    [183.95 KB]
09.08.2017 Obj 03/08/2017 - 5ks licencií k programu WinCITY Kataster 5 celkovou cenou 570,- eur s DPH. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. - - pdf    [180.75 KB]
09.08.2017 Obj 02/08/2017 - Objednávame u Vás pre ZO JDS v Lozome na 10.08.2017 prehliadku Nitrianskeho hradu ... pre 41 osôb. Dodávateľ: Nitrianska organizácia CR - - pdf    [182.45 KB]
08.08.2017 Obj 01/08/2017 - úprava terénu na Jelšovej ulici v celkovej sume 790,- Eur. Dodávateľ: Milan Maxa Minibagerlozorno - - pdf    [167.42 KB]
28.07.2017 Obj 07/07/2017 - údržba cintorína a domu smútku v Lozorne v mesiacoch 8/2017 a 9/20 17 v sume 850,- Eur/mesiac. Dodávateľ: Pohrebníctvo Ecker s r.o. - - pdf    [185.94 KB]
28.07.2017 Obj 06/07/2017 - výmena ventilátora v centre kultúry Lozorno v celkovej sume 1.034,40 Eur s DPH. Dodávateľ: ECOSTEEL, s r.o - - pdf    [159.37 KB]
19.07.2017 Obj 05/07/2017 - betónové odpadkove koše v celkovej sume 1.861,20 Eur s DPH. Dodávateľ: ekoDEA & Sc DrStefan, s r.o - - pdf    [205.18 KB]
17.07.2017 Obj 04/07/2017 - výroba drevených eurookien vrátane roliet a parapiet v celkovej sume 3.204,47 Eur s DPH. Dodávateľ: DREVO interier spol. s r.o. - - pdf    [159.77 KB]
17.07.2017 Obj 03/07/2017 - výstavba urnových miest - 7 hrobiek, každá pre 4 urny, v celkovej sume 873,60 Eur s DPH. Dodávateľ: H.L.Stav, spol. s r.o. - - pdf    [171.12 KB]
17.07.2017 Obj 02/07/2017 - vyhotovenie informačných tabúľ: 6x informačná tabuľa „Zošliapavanie“ o rozmere 50x30cm. Dodávateľ: SMALTOVŇA - - pdf    [186.33 KB]
12.07.2017 Obj 01/07/2017 - dodanie toneru 1ks azúrová farba a valec R1 Smafl Kit.... Dodávateľ: A.S.E.P. spol. s.r.o - - pdf    [199.91 KB]
01.06.2017 Obj 01/06/2017 - príslušenstvo k pripojeniu monitora. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. - - pdf    [181.95 KB]
26.05.2017 Obj 08/05/2017 - kancelársky papier A4 80g. IQ ECONOMY kód 76152 -10 kartónov po 5ks. Dodávateľ: Slavomir Binčík - JUNIOR - - pdf    [166.8 KB]
26.05.2017 Obj 07/05/2017 - oplotenie detského ihriska na Kozinskej ulici v celkovej sume 1 995,90 Eur. Dodávateľ: Miroslav Kovanič - - pdf    [170.16 KB]
25.05.2017 Objednávka - Školenie osób, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a požiarnych dverí. Dodávateľ: Hastex spol. s r.o. - - pdf    [328.93 KB]
25.05.2017 Obj 06/05/2017 - preprava osôb z Lozorna do Zohoru a spať na deň športových hier dôchodcov dňa 25.5.2017. Dodávateľ: ROBUŠ s.r.o. - - pdf    [172.29 KB]
19.05.2017 Obj 05/05/2017 - geometrický plán na zameranie cesty a zeleného pásu v lokalite Záhumenice v celkovej sume 18.240,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Žigo - - pdf    [348.4 KB]
10.05.2017 Obj 04/05/2017 - poradenské a konzultačné služby pri príprave projektovej žiadosti: Modernizácia odborných učební základnej školy v obci Lozorno v celkovej sume 1.200 Eur s DPH. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o. - - pdf    [201.22 KB]
02.05.2017 Obj 03/05/2017 - oprava chodníka oproti MŠ v Lozorne v celkovej sume 994,18 Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o. - - pdf    [165.6 KB]
02.05.2017 Obj 02/05/2017 - obecný informačno navigačný systém do obce : liZ-IS, UZ-19, UZ-20, UZ- 21 v celkovej sume 1 715,40 Eur s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o. - - pdf    [168.43 KB]
02.05.2017 Obj 01/05/2017 - dodávka stromov v celkovej sume 1.940,21 Eur. Dodávateľ: Ing. Beata Dolníková - ZAHRADA HEDERA - - pdf    [171.9 KB]
25.04.2017 Obj 06/04/2017 - drvenie konárov z obecného kompostoviska v celkovej sume 4.860,- s DPH. Dodávateľ: DSK s.r.o. - - pdf    [161.34 KB]
25.04.2017 Obj 05/04/2017 - vybudovanie spevnenej plochy pri zastávke oproti ZS v celkovej sume 1.213,08 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o. - - pdf    [164.68 KB]
21.04.2017 Obj 04/04/2017 - oprava a rekonštrukcia spevnenej plochy pri tenisovych kurtoch v celkovej sume 1.085,74 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o. - - pdf    [165.69 KB]
21.04.2017 Obj 03/04/2017 - oprava chodníka na Novej ulici v celkovej sume 345,67 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o. - - pdf    [168.31 KB]
21.04.2017 Obj 02/04/2017 - vybudovanie spevnenej plochy pre smetné nádoby v celkovej sume 1054,36 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o. - - pdf    [173.71 KB]
10.04.2017 Obj 01/04/2017 - výmena hlavnych a podružných ističov verejného osvetlenia v celkovej sume 786,02 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o. - - pdf    [169.59 KB]
27.03.2017 Obj 07/03/2017 - výrez 4 ks topoľov v areály ŠK Lozorno ‚ vrátane odvozu v celkovej sume 1.300,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Kovanič „ KOVANIČ“ - - pdf    [176.1 KB]
27.03.2017 Zrušenie Obj 06/03/2017. - - pdf    [456.04 KB]
27.03.2017 Obj 06/03/2017 - objednávame si rekonštrukciu kúrenia v ZŠ Lozorno v celkovej sume 72.957,60 Eur s DPH. Dodávateľ: RealPlus Stav s.r.o. - - pdf    [166.33 KB]
22.03.2017 Obj 05/03/2017 - rekonštrukcia oplotenia športového areálu v celkovej sume 7.984,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Kovanič „KOVANIČ“ - - pdf    [172.88 KB]
15.03.2017 Obj 04/03/2017 - opravy lokálnych porúch na komunikáciách použitím infratechnológie v sume 33,60 Eur s DPH/1m2. Dodávateľ: CoMS s.r.o. - - pdf    [170.43 KB]
14.03.2017 Obj 03/03/2017 - vyhotovenie informačních tabúľ. Dodávateľ: SMALTOVŇA - - pdf    [205.17 KB]
08.03.2017 Obj 02/03/2017 - maliarske práce v priestoroch zdravotného strediska v celkovej výške 327,31 Eur s DPH. Dodávateľ: B&B - DECORY s.r.o. - - pdf    [164.73 KB]
08.03.2017 Obj 01/03/2017 - vystúpenie dychovej hudby Malačané v cene 300 eur. Dodávateľ: Mgr. Pavol Hallon, PhD. - - pdf    [185 KB]
28.02.2017 Obj 05/02/2017 - maliarske prace v MŠ v celkovej výške 2.193,60 Eur s DPH. Dodávateľ: B&B-DECORY s.r.o.. 24. 2. 2017 - - pdf    [162.41 KB]
13.02.2017 Obj 04/02/2017 - elektroinštalácia v priestoroch Zdravotného strediska v celkovej výške 175,44 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o. - - pdf    [165.93 KB]
08.02.2017 Obj 03/02/2017 - poskytnutie digitálnych geografických údajov za účelom spracovania Uzemněho plánu obce údaje TSMD a IB LIS. Dodávateľ: Národně lesnícke centrum - - pdf    [378.38 KB]
06.02.2017 Obj 02/02/2017 - Kancelársky papier IQ Economy A4 vpočte 10 balikov po 5 ks v celkovej sume 114,- EUR bez DPH. Dodávateľ: Slavomir Binčik - JUNIOR - - pdf    [167.51 KB]
03.02.2017 Obj 01/02/2017 - Crucial 2 GB DDR3 1600 MI-Iz CL 11 Dual Voltage v celkovej sume 24,- EUR s DPH. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. 3. 2. 2017 - - pdf    [164.71 KB]
03.02.2017 Objednávka OP - 60/2017, Premontáž. Dodávateľ: KomTeS SK s.r.o 2. 2. 2017 - - pdf    [341.16 KB]
25.01.2017 Obj 05/01/2017 - Monitor - 24" Philips 243V5QHSBA by v cene 115,- EUR s DPH, a ďalšie... Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. 25. 01. 2017 - - pdf    [294.88 KB]
25.01.2017 Obj 04/01/2017 - dodanie tonerov pre zariadenie Workcentre 7232. Dodávateľ: A.S.E.P. spol. s r.o. 25. 01. 2016 - - pdf    [201.42 KB]
19.01.2017 Obj 03/01/2017 - poradenské a konzultačné služby pri príprave projektového zámeru na projekt: Modernizácia odborných učební ZŠ v celkovej sume 1.200,- Eur s DPH. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o. - - pdf    [178.91 KB]
17.01.2017 Obj 02/01/2017 - obecný informačno navigačný systém v počte 2 ks v celkovej sume 1104,10 Eur s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o. - - pdf    [166.34 KB]
13.01.2017 Obj 01/01/2017 - obecný informačno navigačný systém v počte 2 ks v celkovej sume 1.104,10 Eur s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s. r. o. - - pdf    [165.43 KB]