Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Objednávky

Zverejňovanie objednávok

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
29.01.2019 Obj 03/01/2019 - servis vretenovej kosačky KVS 1800. Dodávateľ: JAMP, s.r.o. - pdf    [214.08 KB] -
29.01.2019 Obj 02/01/2019 - tovar na obecnú zabíjačku. Dodávateľ: Ľubomír Ondrovič, Mäso údeniny Lozorno - pdf    [28.12 KB] -
09.01.2019 Obj 01/01/2019 - Revízia na osvetlenie a bleskozvod v dome smútku Lozorno. Dodávateľ: Jozef Vícena — Elektromontáže - pdf    [26.13 KB] -
12.04.2019 Obj 14/01/2019 - Inžinierska činnosť. Dodávateľ: TREND-ING Sk, s.r.o. - pdf    [33.39 KB] -
12.04.2019 Obj 15/01/2019 - Prenájom techniky. Prenajímateľ: Obec Zohor - pdf    [234.11 KB] -
12.04.2019 Obj 016/01/2019 - Studená obalená zmes. Dodávateľ: DOPRA-ViA, a.s. - pdf    [247.28 KB] -
12.04.2019 Obj 17/01/2019 - Doplnkové vrstvy do mapového portálu obce. Dodávateľ: MAPA Slovakia Digital, s. r. o. - pdf    [243.34 KB] -
12.04.2019 Obj 18/01/2019 - Geodetické zameranie cyklotrasy Lozorno-Stupava. Dodávateľ: R.V.I. spol. s.r.o. - pdf    [38.47 KB] -
11.04.2019 Obj 13/01/2019 - Tlakové čistenie a monitoring kanalizácie. Dodávateľ: Eva Fratričová - pdf    [268.8 KB] -
08.04.2019 Obj 11/01/2019 - Zameranie a digitalizácia objektov ŠK. Dodávateľ: Arch. dielňa Collegium s.r.o. - pdf    [281.62 KB] -
08.04.2019 Obj 12/01/2019 - Projektová dokumentácia pre územné konanie Cyklotrasa Lozorno-Stupava. Dodávateľ: R.V.I. spol. s.r.o. - pdf    [246.61 KB] -
29.03.2019 Obj 09/01/2019 - Geometrický plán k odčleneniu pozemkov. Dodávateľ Miroslav Žigo - pdf    [240.78 KB] -
24.05.2019 Obj 25/01/2019 - Predrealizačné zameranie Karpatskej ulice v Lozorne pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Dodávateľ: Zameranie s.r.o. - pdf    [37.28 KB] -
24.05.2019 Obj 26/01/2019 - Geometrický plán k odčleneniu pozemkov. Dodávateľ Geodet Malacky s.r.o. - pdf    [32.95 KB] -
23.05.2019 Obj 027/01/2019 - Výroba, dodávka a montáž kovovej mreže s rámom na vstupné dvere unimobunky na zbernom dvore. Dodávateľ: Dominik Švajdlenka - pdf    [38.52 KB] -
14.05.2019 Obj 023/01/2019 - Projektová dokumentácia. Dodávateľ: Mgr. Arch. Andrej Režucha - pdf    [39.27 KB] -
14.05.2019 Obj 024/01/2019 - Statické posúdenie objektu ZŠ. Dodávateľ: J.T.Office s.r.o. - pdf    [38.59 KB] -
13.05.2019 Obj 022/01/2019 - Konštrukčné vrty. Dodávateľ: ProfiRent s.r.o. - pdf    [38.18 KB] -
09.05.2019 Obj 21/01/2019 - Návrh krajinno architektonických úprav Dodávateľ KrajArch s.r.o. - pdf    [37.99 KB] -
09.05.2019 Obj 20/01/2019 - Oprava velkoplošných výtlkov. Dodávateľ MEA Real s.r.o. - pdf    [38.32 KB] pdf    [734.91 KB]
05.04.2019 Obj 10/01/2019 - Znalecký posudok. Dodávateľ: Miloslav Ilavský - pdf    [529.21 KB] -
29.03.2019 Obj 08/01/2019 - Rozšírenie kamerového systému. Dodávateľ: PROFILINE Group, s.r.o. - pdf    [254.41 KB] -
22.03.2019 Obj 07/01/2019 - Prekládka telefónnych klapiek. Dodávateľ: Macom - Marián Oravec - pdf    [31.8 KB] -
15.03.2019 Obj 05/01/2019 - Vypracovanie žiadosti vrámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Dodávateľ Teach for creativ o.z. - pdf    [214.17 KB] -
14.03.2019 Obj 04/01/2019 - Geometrický plán k odčleneniu pozemku z parc. č. 8852/4, k.u. Lozorno. Dodávateľ Miroslav Žigo - pdf    [208.23 KB] -
18.04.2019 Obj 19/01/2019 - Predkolaudačná kontrola hydrantov na vodovode na Športovom nám. V Lozorne. Dodávateľ: PO - PROJEKT SK s.r.o. - pdf    [37.49 KB] -