Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Objednávky

Zverejňovanie objednávok

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
29.01.2019 Obj 03/01/2019 - servis vretenovej kosačky KVS 1800. Dodávateľ: JAMP, s.r.o. - pdf    [214.08 KB] -
29.01.2019 Obj 02/01/2019 - tovar na obecnú zabíjačku. Dodávateľ: Ľubomír Ondrovič, Mäso údeniny Lozorno - pdf    [28.12 KB] -
09.01.2019 Obj 01/01/2019 - Revízia na osvetlenie a bleskozvod v dome smútku Lozorno. Dodávateľ: Jozef Vícena — Elektromontáže - pdf    [26.13 KB] -
20.03.2019 Obj 06/01/2019 - Vypracovanie štúdie na zmenu organizácie dopravy. Dodávateľ: Ing. Jaroslav Mešťaník PODICO - pdf    [275.82 KB] -
15.03.2019 Obj 05/01/2019 - Vypracovanie žiadosti vrámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Dodávateľ Teach for creativ o.z. - pdf    [214.17 KB] -
14.03.2019 Obj 04/01/2019 - Geometrický plán k odčleneniu pozemku z parc. č. 8852/4, k.u. Lozorno. Dodávateľ Miroslav Žigo - pdf    [208.23 KB] -