Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Školstvo » Základná škola

Základná škola

Základná škola v Lozorne, Staničná 631, 900 55 Lozorno
tel.: 02/659 681 28
tel.: 02/659 683 25 - Školská jedáleň
web: http://zslozorno.edupage.org
e-mail: zslozorno@stonline.sk