Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Poriadky a Smernice

Poriadky a smernice

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
30.04.2020 Správne poplatky - pdf    [875.56 KB] -
30.04.2020 Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácií - pdf    [72.06 KB] -
30.04.2020 Cenník odplát za služby a výkony vyberaných obcou Lozorno - pdf    [138.3 KB] -
30.04.2020 Cenník cintorínskych odplát Obce Lozorno - pdf    [182.28 KB] -
12.03.2020 Zásady a pravidlá systému finančného riadenia a finančnej kontroly obce Lozorno - pdf    [917.85 KB] -
17.02.2020 Organizačný poriadok Obecnej polície - pdf    [331.71 KB] -
04.02.2020 Zásady postupu a spôsobu vymahania pohľadávok Obce Lozorno - pdf    [339.68 KB] -
10.01.2020 Zásady príjimania, prešetrovania a vybavovania petícií určených obci Lozorno alebo jej orgánom - pdf    [368.95 KB] -
30.12.2019 Určenie výšky mesačnej odmeny - pdf    [377.34 KB] -
18.12.2019 Pravidlá vysielania a používania miestneho rozhlasu - pdf    [96.05 KB] -
17.12.2019 Pracovný poriadok - pdf    [912.18 KB] -
16.12.2019 Podpisový poriadok - pdf    [193.93 KB] -
16.12.2019 Organizačný poriadok obce Lozorno - pdf    [455.91 KB] -
07.11.2019 Zásady rozpočtového hospodárenia obce Lozorno - pdf    [417.36 KB] -
04.11.2019 Zásady rozpočtového hospodárenia obce Lozono, Dodatok č.1 - pdf    [203.78 KB] -
16.08.2019 Zásady, ktorými sa stanoví postup a spůsob vybavovania sťažností obcou Lozorno - pdf    [301.79 KB] -
14.08.2019 Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. - pdf    [196.77 KB] -
25.06.2019 SMERNICA upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - pdf    [724.65 KB] -
31.05.2019 Obchodné objednávacie a nákupné podmienky obce Lozorno - pdf    [653.74 KB] -
21.05.2019 Rozhodnutie o zmene organizačného poriadku obecného úradu v Lozorne - pdf    [86.18 KB] -
03.04.2019 Zásady rozpočtového hospodárenia obce Lozono - pdf    [330.65 KB] -
03.04.2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno - pdf    [220 KB] -
26.02.2019 Rozhodnutie o zmene organizačného poriadku obecného úradu v Lozorne - pdf    [155.88 KB] -
17.01.2019 Registratúrny poriadok Obecného úradu Lozorno - PDF    [3.59 MB] -
28.12.2018 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Lozorno - pdf    [497.82 KB] -
31.07.2018 Organizačný poriadok Obecného úradu - pdf    [434.52 KB] -
  Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Lozorno - - pdf    [623.98 KB]