Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obec » Symboly obce

Symboly obce

Erb obce

V minulosti vlastné erby mali a skutočne používali iba veľké mestá. Obce, i keď vlastnili pečate, symboly v nich nebývali vložené do heraldického štítu.

Erb Lozorna vychádza z najstaršieho obecného symbolu s jedinečnou postavou a kompozíciou svätice so stromom. Zo spodného okraja červeného štítu vyrastá strieborná zlatovlasá sv. Katarína s rozpustenými vlasmi - symbolom panenstva. V spustenej pravici drží meč so striebornou rukoväťou - nástroj, ktorým bola sťatá a ktorého hrot smeruje nadol. Podľa legendy, pre svoju vieru bola sv. Katarína lámaná na ozubenom kolese, a tak v pravom okraji štítu na erbe obce je zobrazený ľavý fragment zlatého ozubeného kolesa, ktoré sa zázračne rozlomilo počas mučenia. V ľavici drží sv. Katarína zlatú palmovú ratolesť - symbol mučeníctva. Spoza noblesnej postavy svätice vyrastá strom so zlatým lístím a piatimi červenými plodmi. Konvenčne sa interpretuje ako Strom života, ku ktorému si sv. Katarína otvorila cestu svojou mučeníckou smrťou. V zhode s heraldickými konvenciami je možné striebornú zamieňať s bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako „strieborná" a „zlatá".

 

Obecná pečať

Najstaršia historická pečať obce, zobrazujúca sv. Katarínu s nástrojmi jej martýrstva - ozubeným kolesom a mečom - a palmovou ratolesťou, pochádza zo 17. storočia. Spoza postavy svätice vyrastá koruna stromu života. Kruhopis znie SIGIL(L)VM:PAGI:LOZORNO:ANNO.1693., ktorý je zvonku obkolesený vencovkou. Obsah tejto staršej pečate si obec zachovala počas celého ďalšieho vývoja. Je zaujímavé, že v mladšej verzii pečate z 18. storočia je strom zredukovaný iba na dve vetvičky nad hlavou mučenice, kolesu chýba ozubenie a text je rozdelený do dvoch častí - vľavo POS(S)ES(IO) a vpravo LOZORNO.

Súčasná pečať obce Lozorno je okrúhla, s uprostred umiestneným obecným symbolom so sv. Katarínou a kruhopisom OBEC LOZORNO.

 

Obecná vlajka

Vlajka obce Lozorno pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, žltej, bielej, červenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, ktoré siahajú do tretiny listu vlajky.

Erb obce Lozorno

 

 

 

 

Pečať obce

 

 

 

Zástava obce