Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Obecné zastupiteľstvo

  Verejné obstarávanie

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Obecné zastupiteľstvo – VZN

  VZN

   
  VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
  04.11.2019 VZN č. 17/2019 o miestnom poplatku za rozvoj - pdf    [295.06 KB] pdf    [270.45 KB]
  30.09.2019 VZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľností - pdf    [230.37 KB] -
  30.09.2019 VZN č. 10/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva - pdf    [218.02 KB] -
  30.09.2019 VZN č. 11/2019 o dani za psa - pdf    [201.9 KB] -
  30.09.2019 VZN č. 12/2019 o dani za nevýherné hracie prístroje - pdf    [213.35 KB] -
  30.09.2019 VZN č. 13/2019 o dani za predajné automaty - pdf    [212.7 KB] -
  30.09.2019 VZN č. 14/2019 o dani za ubytovanie - pdf    [212.28 KB] pdf    [33.61 KB]
  30.09.2019 VZN č. 15/2019 o príspevku na rozvoj detí a mládeže - pdf    [207.7 KB] -
  30.09.2019 VZN č. 16/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - pdf    [302.96 KB] -
  28.06.2019 VZN č. 6/2019 o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [242.52 KB] -
  28.06.2019 VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno - pdf    [342.89 KB] -
  28.06.2019 VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno - pdf    [506.64 KB] -
  17.06.2019 VZN č.5l2019, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno. - pdf    [253.87 KB] -
  16.05.2019 VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2015 o ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno - pdf    [153.69 KB] -
  03.04.2019 VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby - pdf    [683.97 KB] -
  03.04.2019 VZN č. 2/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [242.68 KB] -
  03.04.2019 VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - pdf    [575.81 KB] -

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019