Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby

  Farnosť


  Na začiatok

  Samospráva – Polícia

  Obecná polícia

  Obecná polícia Lozorno
  Hlavná 1
  900 55 Lozorno

  Mobil: 0918 411 583
  E-mail:obecnapolicia@lozorno.sk

   

  Náčelník OP

  Róbert Peťko

  poverený vedením OP od 1.9. 2019

   

  Základné úlohy Obecnej polície

  Legislatívne postavenie obecnej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje obecnú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

  Obecná polícia plní úlohy najmä na úsekoch:

  Kompetencie Obecnej polície

  Oprávnenia príslušníka Obecnej polície

  Obecná polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Ide najmä o:

  Obecný policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený:

  Obecný policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený použiť donucovacie prostriedky:

  Príslušné zákony

  Polícia informuje

  Mesačné hlásenia

  Rok 2015

  Rok 2014

  Rok 2013

  Rok 2012

  Rok 2011

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020