Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Voľby – Voľby

  Voľby

  Voľby do NR SR 2020

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  04.02.2020 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR, ktorých adresou trvalého pobytu je obec Lozorno - pdf    [35.77 KB] -
  22.10.2019 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalým pobytom v SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia - pdf    [68.13 KB] -
  22.10.2019 Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR - docx    [20.53 KB] -
  22.10.2019 Vyplnené žiadosti posielajte na adresu: obec@lozorno.sk - - -
  05.11.2019 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR - pdf    [142.72 KB] -
  05.11.2019 Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča - pdf    [91.26 KB] -
  22.11.2019 Oznámenie emailovej adresy pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - pdf    [73.53 KB] -
  22.11.2019 Hlasovací preukaz - pdf    [71.45 KB] -
  11.12.2019 Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových velebných komisií - pdf    [89.89 KB] -

  Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  25.03.2019 Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií - pdf    [263.64 KB] -
  10.04.2019 Informácie pre voliča - pdf    [315.63 KB] -
  10.04.2019 Oznámenie emailovej adresy pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - pdf    [123.89 KB] -

  Voľby prezidenta SR 2019

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  14.01.2019 Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019 - pdf    [338.67 KB] -
  14.01.2019 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta - pdf    [143.47 KB] -
  30.01.2019 Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií. - pdf    [255.09 KB] -
  22.02.2019 Kandidáti na prezidenta SR 2019 - pdf    [29.22 KB] -
  12.02.2019 Oznámenie emailovej adresy pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - pdf    [178.43 KB] -

  Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  10.07.2018 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí - pdf    [28.46 KB] -
  10.07.2018 Informácia pre voliča o dátume a čase konania volieb orgánov samosprávy obcí. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. - pdf    [93.93 KB] -
  10.08.2018 Zverejnenie počtu obyvatel‘ov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - pdf    [249.29 KB] -
  10.08.2018 Určenie počtu poslancov a volebných obvodov - pdf    [210.48 KB] -
  28.08.2018 Delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií - pdf    [325.82 KB] -
  28.08.2018 Oznámenie o podávaní kandidátnych listín - pdf    [265.04 KB] -
  21.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lozorno - pdf    [208.26 KB] -
  21.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lozorne - pdf    [516.26 KB] -
  05.10.2018 Delegovanie do okrskových volebných komisií - pdf    [240.96 KB] -
  18.10.2018 Oznámenie o možnosti požiadať o prenosnú volebnú urnu. - pdf    [250.71 KB] -
  18.10.2018 Oznámenie o možnosti overenia, či je volič zapísaný v stálom zozname voličov. - pdf    [287.55 KB] -
  05.11.2018 Voľby 2018, plagát pozvanie k voľbám - pdf    [436.05 KB] -
  12.11.2018 Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce - pdf    [49.45 KB] -

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja - - pdf    [41.31 KB]
  09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vol‘by do zastupitel‘stva - - pdf    [17.27 KB]
  28.06.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. - Informácia pre voliča - - pdf    [213.58 KB]
  28.06.2017 Rozhodnutie Predsedu NR SR z 23.júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - - pdf    [127.38 KB]
  21.08.2017 Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií - - pdf    [186.59 KB]

  Voľby do Národnej rady SR 2016

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  07.03.2016 Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku do NR SR 05. 03. 2016 - - pdf    [572.76 KB]
  18.01.2016 Občania s trvalým pobytom v obci Lozorno, ktorí sa nebudú v čase volieb do NR SR zdržiavať v mieste svojho pobytu, môžu si prevziať Hlasovací preukaz na Obecnom úrade v Lozorne najneskôr 4.3.2016 do 10,00 hod.. - - -
  05.01.2016 Obec Lozorno zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisii pre voľby do NR SR 2016: obec@lozorno.sk - - -
  16.11.2015 Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2016 - - pdf    [86.4 KB]
  08.12.2015 Informácie o spôsobe a podmienkach vydania hlasovacieho preukazu - docx    [17.27 KB] pdf    [105.88 KB]
  08.12.2015 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie - docx    [16.5 KB] pdf    [197.77 KB]
  08.12.2015 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - docx    [16.43 KB] pdf    [196.16 KB]
  08.12.2015 Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - docx    [16.36 KB] pdf    [195.6 KB]

  Komunálne voľby 2014

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  18.11.2014 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 - - pdf    [128.46 KB]
  25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva 15. 11. 2014 - - pdf    [41.53 KB]
  08.08.2014 Zverejnenie počtu obyvateľov k 7.7.2014. - doc    [22.5 KB] pdf    [110.04 KB]
  11.09.2014 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre vol‘by do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 - - pdf    [158.77 KB]

  Voľby prezidenta 2014

  VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
  03.02.2014 Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 - - pdf    [255.51 KB]

  Komunálne voľby 2010

  Komunálne voľby sa uskutočnili v sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7,00 - 20,00 hod..Prebiehala voľba starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva. Volebná miestnosť bola v Centre kultúry.

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020