Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Zmluvy, objednávky, faktúry – Zmluvy

  Zverejňovanie zmlúv

   
  VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
  01.03.2019 Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. - PDF    [587.86 KB] -
  25.01.2019 Dohoda o urovnaní. Dodávateľ: DSK s.r.o. - pdf    [73.43 KB] -
  16.01.2019 Príloha 1: Oznámenie Poskytovateľa č. 04/2018 k Zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku. Príloha 2: Všeobecné zmluvné podmienky. Slovenská agentúra životného prostredia - pdf    [148.7 KB] pdf    [868.21 KB]
  16.01.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb. Číslo obj.1-2644933271 09. Slovak Telekom, a. s. 11. 01. 2019 - pdf    [506.12 KB] -
  31.05.2019 Zmluva o dielo č.341/2017, dodatok č.2 Dodavateľ: Vodohospodárske stavby a.s. - pdf    [930.14 KB] -
  05.12.2019 Zmluva o dielo - Vlasta Hubková - pdf    [17.88 KB] -
  02.12.2019 Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie európy (NPE) - WiF4EUi - Výkonná agentúra pre inovácie a siete - pdf    [852.55 KB] -
  11.11.2019 Výpoveď zmluvy Slovak Telekom, a.s. - CKV - pdf    [64.89 KB] -
  11.11.2019 Výpoveď zmluvy Slovak Telekom, a.s. - ZŠ - pdf    [79.7 KB] -
  11.11.2019 Výpoveď zmluvy Slovak Telekom, a.s. - pdf    [79.59 KB] -
  11.11.2019 Výpoveď zmluvy Slovek Telekom, a.s. - pdf    [79.62 KB] -
  06.11.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov - SZUŠ Lozorno - pdf    [666.99 KB] -
  05.11.2019 Zmluva o prenájme kopírovaciehon zariadenia - CanTechnology, s.r.o. - pdf    [143.65 KB] -
  04.11.2019 Dodatok č. 1 k prílohe č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8176/2019 Magne Energia a.s. - pdf    [26.53 KB] -
  31.10.2019 Dohoda o splnení dlhu v splátkach - Dlžník: ŠK Lozorno, futbalový oddiel - pdf    [262.85 KB] -
  28.10.2019 Zmluva o pripojení ZSDis - pdf    [510.56 KB] -
  24.10.2019 Dohoda o cene realizovaných naviac prác - N.L. stav s.r.o. - pdf    [95.83 KB] -
  18.10.2019 Zmluva o dielo - OCTAGO CORPORATION, j.s.a. - pdf    [1.82 MB] -
  09.10.2019 Zmluva o dielo - Cintorínska ulica - H.L.Stav - pdf    [3.23 MB] -
  09.10.2019 Zmluva o nájme pozemku - Stanislav karovič - pdf    [221.39 KB] -
  07.10.2019 Dohoda o realizácii náhradnej výsadby - Lesné spoločenstvo Lozorno - pdf    [294.63 KB] -
  04.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019, Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky - pdf    [1.46 MB] -
  30.09.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov - VAŠE ZUBNÉ CENTRUM s.r.o. - pdf    [351.99 KB] -
  27.09.2019 Zmluva o dielo "Modernizácia Karpatskej ulice" - HBH Projekt spol. s r.o. - pdf    [768.35 KB] -
  25.09.2019 Zmluva o dielo - BO s.r.o. - pdf    [872.03 KB] -
  24.09.2019 Zmluva o dielo - Ing. Dušan Miškovčík - pdf    [152.24 KB] pdf    [128.25 KB]
  24.09.2019 Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) - WiFi4EU - pdf    [1.73 MB] -
  24.09.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - BSK - pdf    [2.77 MB] -
  20.09.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov - MMI Gastro s.r.o. - pdf    [599.33 KB] pdf    [845.3 KB]
  20.09.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [474.92 KB] -
  19.09.2019 Zmluva o dielo - MARO, s.r.o. - pdf    [2.29 MB] -
  13.09.2019 Zmluva o dielo - HBH Projekt spol. s r.o. - pdf    [640.91 KB] -
  12.09.2019 Zmluva o nájme pozemku - PD BA 03 s.r.o. - pdf    [714.34 KB] -
  11.09.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č.134338 08U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie - pdf    [1.84 MB] -
  05.09.2019 Zverenie majetku do správy - ZŠ lozorno - pdf    [173.68 KB] -
  09.04.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. - pdf    [580.09 KB] -
  23.08.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [541.26 KB] -
  23.08.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [289.85 KB] -
  23.08.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [296.19 KB] -
  16.08.2019 Dohoda o zmene zmluvy o dielo - N.L. Stav - pdf    [374.86 KB] -
  12.08.2019 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 341/2017 Dodavateľ: Vodohospodárske stavby a.s. - pdf    [879.55 KB] -
  08.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj - pdf    [2.33 MB] -
  08.04.2019 Mandátnu zmluvu na poskytovanie právneho poradenstva - súdne konanie spis.zn. 7Cpr/21/2017 OS Bratislava III. - Mgr. Eugen Gronych - pdf    [126.21 KB] -
  01.08.2019 Zmluva o dielo Dodavateľ: Milan Havel - pdf    [21.84 KB] -
  30.07.2019 Zmluva o dodávke el. energie : Magna a.s. - pdf    [662.34 KB] pdf    [1.43 MB]
  30.07.2019 Zmluva o dielo Dodavateľ: Ing. Dušan Miškovčík - pdf    [749.7 KB] pdf    [584.23 KB]
  23.07.2019 Mandátna zmluva - Mgr. Eugen Gronych, advokát - pdf    [115.93 KB] -
  22.07.2019 Mandátna zmluva o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie - A.R.CH. s.r.o. - pdf    [650.71 KB] -
  19.07.2019 Zmluva o zbere potravinového oleja z domácností. Dodávateľ Ladisco s.r.o. - pdf    [813.52 KB] -
  19.07.2019 Zmluva o dielo Dodavateľ: N.L. stav s.r.o. - pdf    [3.08 MB] pdf    [1.23 MB]
  19.07.2019 Dohoda o zabezpečení povinnej práce. Okresný úrad Malacky - pdf    [247.68 KB] -
  19.07.2019 Zmluva o poskvtovaní verejných služieb. Dodávateľ: Slovak telekom a.s. - pdf    [1.29 MB] -
  19.07.2019 Rámcová zmluva o spolupráci. Dodávateľ: Slovak telekom a.s. - pdf    [706.76 KB] -
  19.07.2019 Dohoda o voliteľnom volacom programe Dodávateľ: Slovak telekom a.s. - pdf    [1.53 MB] -
  15.07.2019 Zmluva o dodávke plynu : SPP a.s. - pdf    [3.82 MB] -
  08.07.2019 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Poskytovateľ Environmentálny fond - pdf    [1.74 MB] -
  03.07.2019 Nájomná zmluva : AUTOTEAM V.A.G. s.r.o. - pdf    [266.88 KB] pdf    [523.62 KB]
  28.06.2019 Nájomná zmluva : AUTOTEAM V.A.G. s.r.o. - pdf    [477.81 KB] pdf    [1.62 MB]
  26.06.2019 Dohoda o spôsobe určenia konečenej ceny dodávky - pdf    [183.35 KB] -
  25.06.2019 Dohoda o splnení dlhu v splátkach - Dlžník: Ľubomír Hubek - pdf    [59.71 KB] -
  05.06.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. - pdf    [661.79 KB] -
  05.06.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. - pdf    [268.87 KB] -
  05.06.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [127.13 KB] -
  04.06.2019 Zmluva o zriadení a preádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma - ELT Management Company Slovakia s.r.o. - pdf    [410.38 KB] -
  04.06.2019 Zmluva o spolupráci - 2-morrow, s. r. o. - pdf    [1.48 MB] -
  04.06.2019 Zmluva o zriadení práva osadiť telekomunikačně zariadenie - RadioLAN s.r.o. - pdf    [105.23 KB] -
  04.06.2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. - pdf    [243.75 KB] -
  04.06.2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [239.99 KB] -
  04.06.2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [260.4 KB] -
  04.06.2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluva o poskytovaní verejných služieb - Dohoda o prevzatí dlhu - Slovak Telekom a.s. - pdf    [175.55 KB] -
  31.05.2019 Darovacia zmluva - Darca COOP Jednota Senica - pdf    [228.11 KB] -
  21.05.2019 Kúpna zmluva. Predávajúci: LittleLane a.s. - pdf    [790.73 KB] -
  21.05.2019 Zmluva o prevádzke webového sídla - Galileo Corpration s.r.o. - pdf    [125.59 KB] -
  21.05.2019 Zmluva o vytvorení webového sídla - Galileo Corpration s.r.o. - pdf    [702.72 KB] -
  21.05.2019 Zmluva o nájme pozemku: Prenajímateľ Štefan Ivák - pdf    [251.53 KB] -
  21.05.2019 Zmluva o nájme pozemku: Prenajímateľ Anna Heseková - pdf    [255.98 KB] -
  15.05.2019 Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb - pdf    [895.41 KB] -
  15.05.2019 Kúpna zmluva. Predávajúci: Interiéry Rijak s.r.o. - pdf    [911.56 KB] -
  15.05.2019 Kúpna zmluva. Predávajúci: Škola.sk s.r.o. - pdf    [756.3 KB] -
  14.05.2019 Mandátna zmluva na spracovanie miezd a mzdovej agendy - J.T.Office s.r.o. - pdf    [513.15 KB] -
  10.05.2019 Nájomná zmluva : Lesy SR - pdf    [133.13 KB] -
  07.05.2019 Zmluva o nájme pozemku: Nájomca PD BA 03 s. r. o. - pdf    [624.81 KB] -
  30.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrvoľný hasičský zbor - pdf    [154.99 KB] -
  30.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Cesta mladých - pdf    [157.27 KB] -
  30.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Lozorňáček - Centrum detí a rodiny v Lozorne - pdf    [155.38 KB] -
  30.04.2019 Dohoda o urovnaní - Vlasta Hubková - pdf    [135.04 KB] -
  25.04.2019 Memorandum o spolupráci - pdf    [393.47 KB] -
  04.04.2019 Zmluva o preprave a o poskytovaní súvisiacich služieb. Dodávateľ H.L.Stav s.r.o. 04.04.2019 - pdf    [154.33 KB] -
  29.03.2019 Dohoda o o zmene Dohody o spoločnom postupe zo dňa 31.12.2018 - pdf    [132.74 KB] -
  26.03.2019 Kúpna zmluva. Kupujúci: M. Blaho. 26.03. 2019 - pdf    [131.1 KB] -
  22.03.2019 Zmluva o poskytnutí služieb - MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - pdf    [360.63 KB] -
  22.03.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Lubor Kopáč - IGLU s.r.o. - pdf    [1.4 MB] -
  20.03.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s. - pdf    [375.63 KB] -
  01.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce -Mažoretky SOFFI Lozorno - PDF    [670.87 KB] -
  01.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Karate klub ZOKU - PDF    [701.6 KB] -
  22.02.2019 Mandátna zmluva a zmluva o kontrolnej činnosti- Ing. Doka - PDF    [357.89 KB] -
  22.02.2019 Zmluva o uložení stavebného odpadu č. 06/02/2019 s ALAS Slovakia, s.r.o. - pdf    [203.98 KB] -
  18.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce- Športový klub Lozorno - PDF    [550.68 KB] -
  15.02.2019 Znluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Športový klub Lozorno, futbalový oddiel - PDF    [759.75 KB] -
  15.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce- Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Lozorno - PDF    [713.12 KB] -
  15.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce- ŠK Lozorno,stolnotenisový oddiel - PDF    [586.53 KB] -
  31.01.2019 Zmluva o nájme nebyt.priestorov-Linda Žužičová FLORE´S -kvetinárstvo - PDF    [1.15 MB] -
  31.01.2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti- časti pozemku Colorcar Servis spol. s r.o. - PDF    [671.72 KB] -
  31.01.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov -Ľ.Ondrovič - PDF    [878.79 KB] -
  31.01.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov- Eigh FIGHT Lozorno - PDF    [1.04 MB] -
  31.01.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny ELGAS,k.s. - PDF    [587.86 KB] -
  02.01.2019 Zmluva o spolupráci-Mgr.Roman Kvanka - PDF    [457.92 KB] -
  28.08.2019 Protokol o odovzadaní a prevzatí stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončínska ulica - Lozorno: SO 01 Pozemná komunikácia" - pdf    [325.35 KB] -
  28.08.2019 Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby "SO 01 Predĺženie verejného vodovodu, SO 02 Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie" - pdf    [284.91 KB] -
  28.08.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy - VAŠE ZUBNÉ CENTRUM s.r.o. - pdf    [2.87 MB] -
  28.08.2019 Zverenie majetku do správy - Základná škola v Lozorne - pdf    [182.41 KB] -
  28.08.2019 Zverenie majetku do správy - Základná škola v Lozorne - pdf    [183.18 KB] -
  30.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno - pdf    [156.67 KB] -
  08.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub turistov - pdf    [167.56 KB] -

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019