Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 02.06.2020

Športové kluby,oddiely » Golf

Golf

Golf

GC klub Pegas bol založený koncom roka 1998. Zakladajúcimi členmi boli JUDr. Gerta Flassiková, JUDr. Pavel Hagyari, Ing. Michal Oravec. Napriek tomu, že sídlo klubu je na Štúrovej ulici, športová činnosť bola prakticky od začiatku vyvíjaná na driving range (DR) v Lozorne.

Zloženie terajšieho prezídia:

Michal Oravec, Miroslav Tauchmann, Viliam Maroš, Ján Petráš, Martin Horský, Vladimír Struhár, Simona Bubánová, Gerta Flassiková, Pavel Hagyari.

GC Pegas je členom Slovenskej golfovej asociácie (SKGA), ktorá je členom Európskej a Svetovej golfovej asociácie. To znamená, že členovia klubu môžu hrať na väčšine svetových ihrísk. 

  Kontaktné údaje GC Pegas

Golf club Pegas
Ing. Michal Oravec
900 55 Lozorno 942

Telefón:
+421 905 299 396

Email:
michaloravec@yahoo.com

Web:
www.gcpegas.sk