Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 21.01.2020

Spodné menu » Mapa stránky

  Mapa stránky

Top Menu

Spodné menu

Návštevník

Centrum kultúry

Obec

Strategické dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Samospráva

Občan

Podnikateľ

Ako vybaviť

Spolky a občianske združenia

Šport

Voľby

Zoznam spolkov

Farnosť

Športové kluby,oddiely

Servis pre občana

Zmluvy, objednávky, faktúry

Lozorno spol. s r.o.

Záchranné a ochranné zložky

Fotogaléria CK

Školstvo

Verejné obstarávanie

Najnovšie dokumenty

Správa o výsledku vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu obce Lozorno k 31.12.2018
pdf [358.7 KB]
Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018
pdf [352.61 KB]
Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2022
pdf [294.33 KB]
Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii obce ZŠ Lozorno k 30.03.2019
pdf [312.99 KB]
Obj.06/2020 - Zameranie, s.r.o.
pdf [143.12 KB]

  Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Toto je webstránka obce - uveďte jedným slovom.