Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 02.06.2020

Ako vybaviť » Rozkopávka cesty

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva obec Lozorno na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo)
  • Písomný záväzok (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Vybavuje
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno 

Kontakt
Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu
Bc. Tomáš Holý

Tel.: 02/6920 4350
e-mail: holy@lozorno.sk

Doba vybavenia
do 30 dní 

Poplatok
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Rozkopávka cesty - Tlačivá

VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
11.02.2011 Písomný záväzok - doc    [22 KB] pdf    [9.97 KB]
11.02.2011 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie. - doc    [41.5 KB] pdf    [289.8 KB]