Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 02.06.2020

Školstvo » Základná škola

Základná škola

Základná škola v Lozorne, Staničná 631, 900 55 Lozorno
tel.: 02/659 681 28
tel.: 02/659 683 25 - Školská jedáleň
web: http://zslozorno.edupage.org
e-mail: zslozorno@stonline.sk