Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 02.06.2020

Školstvo » Stredné školy

Stredné školy

V našej obci nepôsobia stredné školy, ale v blízkom okolí je možnosť zaujímavého stredoškolského štúdia.

tel.: 0910 407 552
web: http://www.skolyzahorie.sk
e-mail: soaps@centrum.sk

 

Súkromná stredná odborná škola Plavecký Štvrtok 351
ponúka od 1. 9. 2011 možnosť štúdia v týchto odboroch:

študijné odbory - končiace maturitou (denné štúdium)
6444 4 00   čašník, servírka - 4 roky
6445 4 00   kuchár - 4 roky

učebné odbory - končiace výučným listom (denné štúdium)
6444 2 00   čašník, servírka - 3 roky
6445 2 00   kuchár - 3 roky

Žiaci budú prijímaní na základe prospechu v 9. ročníku ZŠ a výsledkov celoštátneho Testovania 9.

nadstavbové štúdium - končiace maturitou (denné a externé štúdium)
6421 4 00   spoločné stravovanie - 2, 3 roky
6403 4 00   podnikanie v remeslách a službách - 2, 3 roky

 

Súkromná obchodná akadémia Plavecký Štvrtok 351
ponúka od 1. 9. 2011 možnosť štúdia v týchto odboroch:

študijné odbory - končiace maturitou (denné štúdium)
6317 6 00   obchodná akadémia
6352 6       obchod a podnikanie
6355 6       služby v cestovnom ruchu

Žiaci budú prijímaní na základe prospechu v 9. ročníku ZŠ a výsledkov celoštátneho Testovania 9. 

pomaturitné štúdium - končiace maturitou (denné a externé štúdium)
6318 7   manažment hotelov a cestovných kancelárií
6314 7   cestovný ruch