Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 10.07.2020

Samospráva » Stavebný úrad

Stavebný úrad

Zodpovedná za Stavebný úrad Lozorno je Holý Tomáš, Bc..

E-mail: holy@lozorno.sk
Telefón: 02/6920 4350

Po.

7.30 - 12.00  13.00 - 15.30

Ut.

miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

St.

7.30 - 12.00  13.00 - 17.00

Štv.

nestránkové hod

Pia.

miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
30.01.2019 Začatie územného konania na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Sofia Slováková. - pdf    [1.09 MB] pdf    [743.03 KB]
09.01.2019 Začatie kolaudačného konania stavby Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten v rozsahu SO 01 Plynovody, SO 02 Pripojovacie plynovody, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ), SO 04 Prepoje a odpoje. 7. 1. 2019 - pdf    [1.17 MB] -
08.01.2019 Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno č. SÚ-6081201812 zo dňa 07.11.2018 - pdf    [403.22 KB] -
08.01.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby INS-B2B-FTTxMA-Lozorno-LP Westpoint a situácia (príloha 2). 07. 01. 2019 - pdf    [1.92 MB] pdf    [1007.49 KB]