Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Lozorno – rozšírenie verejného vodovou a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky – časť kanalizácia

Lozorno – rozšírenie verejného vodovou a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky – časť kanalizácia 1

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu.

Prijímateľ dotácie: Obec Lozorno

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Výška dotácie: 129 999,99 Eur

Spolufinancovanie vo výške: 6.842,11 Eur

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu.

 

V rámci objektu SO 01.2 bol realizovaný kanalizačný zberač „A3-1-1“, ktorý pozostáva z hladkého kanalizačného potrubia PVC SN8 DN300 (Ø315x9,2 mm), celkovej dĺžky 335,68 m. Zberač „A3-1-1“ začína v km 0,000 zaústením do najbližšieho existujúceho kanalizačného potrubia profilu DN300. Miesto napojenia sa nachádza v miestnej asfaltovej ceste Cintorínskej ulice. Napojenie navrhovaného potrubia na jestvujúce potrubie je v jestvujúcej betónovej kanalizačnej šachte, cez nový otvor DN300 v dne šachty. Trasa potrubia je vedená takmer v celej dĺžke v intraviláne obce, v miestnej asfaltovej komunikácii a v zelenom páse. Na kanalizačnom potrubí bolo osadených 10 vstupných kanalizačných šachiet od Š1 do Š10.  

V rámci objektu SO 02.2 bol realizovaný kanalizačný zberač „A3-3“, ktorý pozostáva z hladkého kanalizačného potrubia PVC SN8 DN300 (Ø315x9,2 mm), celkovej dĺžky 192,55 m. Zberač „A3-3“ začína v km 0,000 zaústením do navrhovanej čerpacej stanice ČS B5, umiestnenej v najnižšom mieste navrhovanej cesty pre predmetnú lokalitu. Trasa potrubia je vedená v extraviláne obce, v ornej pôde – v plochách určených pre výstavbu navrhovanej komunikácie pre záujmovú lokalitu. Na kanalizačnom potrubí bolo osadených 7 vstupných kanalizačných šachiet od Š11 do Š17.  Navrhované výtlačné potrubie (tlakové) bolo realizované z rúr HDPE-PE100, SDR17, PN10, DN80 (Ø90x5,4 mm), celkovej dĺžky 249,90 m. Potrubie je spájané elektrofúznymi objímkami. Výtlačným potrubím je privedená splašková voda z navrhovanej čerpacej stanice ČS B5 do existujúceho zberača „A3“.

Navrhované potrubia boli ukladané do ryhy so zvislými stenami v obojstranne paženom výkope. Potrubie bolo uložené na pieskové lôžko hr. 100 mm. Na obsyp potrubia bol použitý materiál fr. 0-22 mm, zhutnený na 96% PS. Po zasypaní potrubia bol terén upravený do pôvodného stavu.

V rámci objektu SO 02.2.1. bola realizovaná stavebná časť čerpacej stanice ČS B5. ČS je umiestnená v nezastavanej ploche určenej na výstavbu prístupovej komunikácie pre danú lokalitu. Čerpacia stanica je kruhového pôdorysného tvaru vnútorného priemeru 1600 mm vytvorená železobetónovými kanalizačnými skružami výšky 1,0 resp. 2,0 m. Strop ČS bol realizovaný ako železobetónový príklop s manipulačnými otvormi 800x600 mm. Otvory sú zabezpečené uzamykateľnými liatinovými poklopmi tr. zaťaženia D400.

Strojnotechnologická časť pozostáva z dodávky a montáže ponorných kalových čerpadiel. Súčasťou dodávky je spúšťacie zariadenie vrátane pätkového kolena. V čerpacej stanici sú umiestnené 2 ks čerpadiel, jedno ako pracovné, druhé ako rezerva.

Objekt prečerpávacej stanice je napojený na elektrickú energiu z verejnej siete, novou NN el. prípojkou. Predmetom objektu ČS B5 Elektro časť je elektro prípojka NN, meranie spotreby el. energie, elektro prívodu NN od elektromerového rozvádzača RE-ČS B5 k technologickému rozvádzaču RM-CŠ B5 a uzemnenia technológie pre kanalizačnú čerpaciu stanicu ČS B5, zemné práce v rozsahu podzemných vedení.

 

Fotodokumentácia:

Dátum vloženia: 5. 11. 2019 9:30
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2024 9:46
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
zamračené 10 °C 2 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 8/2 °C
streda 24. 4. dážď so snehom 5/3 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 4/3 °C

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.4.2024, 12:45:19

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store