Obec Lozorno
obec Lozorno

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.08.2022 o 18:00 hod.

Zástupca starostu obce Lozorno

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) a s odvolaním sa na ustanovenia §13b Zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,

ktoré sa bude konať dňa 10.08.2022 (streda) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, o úprave výšky obecného príspevku na stravovanie seniorov s trvalým pobytom v obci Lozorno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie č.12/2020, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v Obci Lozorno v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie č. 14/2019 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021
7. Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
8. Návrh zmeny rozpočtu Obce Lozorno (3. zmena)
9. Schválenie združenia prostriedkov na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou CREOTAX s.r.o.
10. Schválenie počtu tried 1. ročníka v ZŠ Lozorno v šk. roku 2022/2023
11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v MŠ Lozorno
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v ZŠ Lozorno
13. Správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021
14. Návrh na zmenu č. 2. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lozorno
15. Návrh na predÍženie doby trvania zmluvy o výpožičke s ŠK Lozorno - FO
16. Interpelácie poslancov
17. Všeobecná rozprava
18. Ukončenie rokovania

Informácia :
Obec Lozorno zabezpečí zo zasadnutia priamy zvukový prenos na svojej FB stránke.

Pozvanka (106.26 kB)

Dátum zvesenia: 21. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 8. 2022
slabý dážď 34 °C 21 °C
sobota 20. 8. oblačno 26/17 °C
nedeľa 21. 8. silný dážď 21/17 °C
pondelok 22. 8. slabý dážď 20/16 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.8.2022, 6:34:31

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store