Obec Lozorno
obec Lozorno

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4. 5. 2022 o 17:30 hod.

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto 

z v o l á v a 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 04.05.2022 (streda) o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia

2. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a zapisovateľa

3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení

4. Informácia k zisťovaciemu konaniu k zámeru vybudovania areálu  komunitného hospodárenia, bývania a rekreácie s edukačnou funkciou  Botanika – Lozorno (zámer zverejnený na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/botanika-lozorno) navrhovateľa MORITZ s.r.o., Lešková 212, 811 03 Bratislava

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.12/2020, v znení VZN č. 4/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v  Obci Lozorno

6. Návrh VZN Obce Lozorno o zásluhách Jozefa Ráca o rozvoj telovýchovy a športu v Lozorne

7. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Lozorno (pozemku) zámenou (nadobúdateľ M. Hofer a K. Hoferová)

8. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Lozorno (pozemku) zámenou (nadobúdateľ S. Elias)

9. Súhlas so zriadením vecného bremena zaťažujúceho nehnuteľný majetok Obce Lozorno právom prechodu a prejazdu a zriadenie vjazdu (oprávnená D. Matušková)

10. Súhlas so zriadením vecného bremena zaťažujúceho nehnuteľný majetok Obce Lozorno právom prechodu a prejazdu a zriadenie vjazdu (oprávnená S. Dolinská)

11. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Lozorno – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (nadobúdateľ D. Vicenová a D. Halačová)

12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácií zákaziek s nízkou hodnotou v roku 2020

13. Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v prospech právnickej osoby založenou obcou

14. Interpelácie poslancov

15. Všeobecná rozprava

16. Ukončenie zasadnutia

Pozvánka (308.26 kB)

Dátum zvesenia: 15. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 22. 5. 2022
jasná obloha 22 °C 11 °C
pondelok 23. 5. zamračené 23/11 °C
utorok 24. 5. slabý dážď 17/13 °C
streda 25. 5. slabý dážď 20/13 °C

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.5.2022, 7:29:13

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store