Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 5. 2024

152024 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza

7,00 EUR 7 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Poľnohospodárske družstvo Lozorno

20. 5. 2024

142024 CK

Prenájom veľkej sály, rodinná oslava

121,00 EUR stodvadsaťjeden eur

Obec Lozorno

Ivana Stolárová

16. 5. 2024

132024 CK

Prenájom veľkej sály, koncert žiakov

22,00 EUR dvadsaťdva eur

Obec Lozorno

SZUŠ Lozorno

13. 5. 2024

122024 CK

Prenájom veľkej sály, sobášny obrad

22,00 EUR dvadsaťdva eur

Obec Lozorno

Vladimír Zajaček

29. 4. 2024

112024 CK

Prenájom veľkej sály, koncert žiakov

22,00 EUR dvadsaťdva eur

Obec Lozorno

SZUŠ Lozorno

26. 4. 2024

102024 CK

Prenájom veľkej sály, súkromná akcia

77,00 EUR sedemdesiatsedem eur

Obec Lozorno

Patrik Hubek

19. 4. 2024

092024 CK

Prenájom veľkej sály, vzdelávací program pre ZŠ

44,00 EUR štyridsaťštyri eur

Obec Lozorno

CREA EDU o.z.

8. 4. 2024

082024 CK

Prenájom veľkej sály, evanjelizačný koncert

44,00 EUR štyridsaťštyri eur

Obec Lozorno

Darina Farkašová, Armáda spásy

29. 2. 2024

072024 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza

7,00 EUR 7 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Jednota dôchodcov Slovenska

29. 2. 2024

062024 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza

7,00 EUR 7 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Slovenský zväz záhradkárov

1. 2. 2024

052024 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza rybárov

7,00 EUR sedem eur

Obec Lozorno

MO Slovenského rybárskeho zväzu

24. 1. 2024

042024 CK

Prenájom veľkej sály, rodinná oslava

88,00 EUR osemdesiatosem eur

Obec Lozorno

Blažena Kuchyňková

8. 1. 2024

032024 CK

Prenájom tanečnej miestnosti, cvičenie SM systém

5,00 EUR päť eur / hod

Obec Lozorno

Oľga Floreková

8. 1. 2024

022024 CK

Prenájom veľkej sály (VS), príp. tanečnej miestnosti (TM), tanečný tréning Salsation

11,00 EUR jedenásť eur (VS) alebo päť eur (TM) / hod

Obec Lozorno

Denisa Rybárová

3. 1. 2024

012024 CK

Prenájom tanečnej miestnosti, cvičenie joga

5,00 EUR päť eur / hod

Obec Lozorno

Zuzana Sasinek

30. 11. 2023

292023 CK

Prenájom veľkej sály a premietacej techniky, cestovateľský večer

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Lozorno

Klub turistov Lozorno

14. 11. 2023

282023 CK

Prenájom veľkej sály, Lozorský húteček

99,00 EUR deväťdesiatdeväť eur

Obec Lozorno

Richard Rybár

25. 10. 2023

272023 CK

Prenájom zasadačky, pracovné stretnutie

15,00 EUR pätnásť eur

Obec Lozorno

Union poisťovňa a.s.

24. 9. 2023

262023 CK

Prenájom veľkej sály, rodinná oslava

132,00 EUR stotridsaťdva eur

Obec Lozorno

Pavol Svitnič

6. 9. 2023

252023 CK

Prenájom veľkej sály, výstava plazov

31,00 EUR tridsaťjeden eur

Obec Lozorno

Alexander Vigh

2. 6. 2023

242023 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza

7,00 EUR 7 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Lesné spoločenstvo Lozorno

2. 6. 2023

232023 CK

Prenájom zasadačky, meranie zraku

5,00 EUR päť eur

Obec Lozorno

ANPEK OPTIX s.r.o.

1. 6. 2023

222023 CK

Prenájom veľkej sály a šatne, oslava

78,00 EUR sedemdesiatosem eur

Obec Lozorno

Patrik Hubek

30. 5. 2023

212023 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza

7,00 EUR 7 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Poľnohospodárske družstvo Lozorno

2. 5. 2023

202023 CK

Prenájom veľkej sály, workshop a koncert

160,00 EUR stošesťdesiat eur

Obec Lozorno

Solamente naturali

29. 4. 2023

192023 CK

Prenájom veľkej sály, rodinná oslava

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

Obec Lozorno

Branislav Šedivý

24. 3. 2023

182023 CK

Prenájom veľkej sály, skúška s kapelou

154,00 EUR stopäťdesiatštyri eur

Obec Lozorno

Kristina music s.r.o.

20. 3. 2023

172023 CK

Prenájom veľkej sály, stretávka

99,00 EUR deväťdesiatdeväť eur

Obec Lozorno

Anna Hurajová

6. 3. 2023

162023 CK

Prenájom veľkej sály, výročná schôdza

7,00 EUR sedem eur

Obec Lozorno

Jednota dôchodcov Slovenska

6. 3. 2023

152023 CK

Prenájom veľkej sály, príprava hercov na natáčanie

176,00 EUR stosedemdesiatšesť eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

28. 2. 2023

142023 CK

Prenájom veľkej sály, rodinná oslava

99,00 EUR deväťdesiatdeväť eur

Obec Lozorno

Ivana Iváková

17. 2. 2023

132023 CK

Prenájom veľkej sály, príprava pre hercov

310,00 EUR tristodesať eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

17. 2. 2023

122023 CK

Prenájom veľkej sály, predajná akcia

186,00 EUR stoosemdesiatšesť eur

Obec Lozorno

Luky a apparel s.r.o.

31. 1. 2023

112023 CK

Prenájom tanečnej miestnosti, cvičenie Qi Kung

5,00 EUR 5 EUR/hod

Obec Lozorno

Patrik Harák

10. 1. 2023

102023 CK

Prenájom veľkej sály, tanečné kurzy

22,00 EUR 22 EUR/hod

Obec Lozorno

Tanečná škola ASTRA

10. 1. 2023

092023 CK

Prenájom zasadačky, výučba nemeckého jazyka

3,00 EUR 3 erá/hod

Obec Lozorno

Iďa Marťáková

10. 1. 2023

082023 CK

Prenájom zasadačky, výučba nemeckého jazyka

3,00 EUR tri erá/ hod.

Obec Lozorno

Ida Marťáková

10. 1. 2023

072023 CK

Prenájom veľkej sály, tanečné kurzy

22,00 EUR dvadsaťdva eur/hod.

Obec Lozorno

Tanečná škola ASTRA

5. 1. 2023

062023 CK

Prenájom tanečnej miestnosti, cvičenie SM systém

5,00 EUR päť eur/ hod.

Obec Lozorno

Oľga Floreková

5. 1. 2023

052023 CK

Prenájom veľkej sály, príprava hercov na natáčanie

186,00 EUR stoosemdesiatšesť eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

5. 1. 2023

042023 CK

Prenájom tanečnej miestnosti a zasadačky, príprava hercov na natáčanie

117,00 EUR stosedemnásť eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

4. 1. 2023

032023 CK

Prenájom veľkej sály, cvičenie Salsation

11,00 EUR 11 eur/hod.

Obec Lozorno

Denisa Rybárová

4. 1. 2023

022023 CK

Prenájom tanečnej miestnosti, cvičenie joga

5,00 EUR 5 eur/ hod.

Obec Lozorno

Zuzana Sasinek

4. 1. 2023

012023 CK

Prenájom veľkej sály, schôdza

7,00 EUR sedem eur

Obec Lozorno

MO Slovenského rybárskeho zväzu

7. 12. 2022

322022

Prenájom veľkej sály - meranie zraku pre občanov

18,00 EUR osemnásť eur

Obec Lozorno

ANPEK OPTIX s.r.o.

30. 11. 2022

312022

Prenájom veľkej sály - mikulášske posedenie pre dôchodcov

5,00 EUR päť eur

Obec Lozorno

Jednota dôchodcov Slovenska

29. 11. 2022

302022

Prenájom veľkej sály - cvičenie Salsation

36,00 EUR tridsaťšesť eur mesačne

Obec Lozorno

Denisa Rybárová

7. 11. 2022

292022

Prenájom veľkej sály, cvičenie Salsation

54,00 EUR päťdesiat štyri eur mesačne

Obec Lozorno

Denisa Rybárová

7. 11. 2022

282022

Prenájom veľkej sály - meranie zrakovej ostrosti

18,00 EUR osemnásť eur

Obec Lozorno

ANPEK OPTIX s.r.o.

25. 10. 2022

272022

Prenájom veľkej sály - výchovný koncert pre deti zo ZŠ

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Obec Lozorno

Občianske združenie Škola Života

19. 10. 2022

262022

Prenájom veľkej sály - príprava pre hercov

117,00 EUR stosedemnásť eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

11. 10. 2022

252022

Prenájom tanečnej miestnosti - kurz prvej pomoci

65,00 EUR šesťdesiatpäť eur

Obec Lozorno

Respond academy

10. 10. 2022

242022

Prenájom veľkej sály - kúzelnícke vystúpenie pre deti

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Obec Lozorno

Štefan Gubo Lánik

10. 10. 2022

222022

Prenájom veľkej sály a techniky - predvolebná kampaň

44,00 EUR štyridsať štyri eur

Obec Lozorno

Ján Kličman

10. 10. 2022

232022

Prenájom veľkej sály a techniky - predvolebná kampaň

56,00 EUR päťdesiat šesť eur

Obec Lozorno

Ľuboš Tvrdoň

9. 9. 2022

212022

Prenájom veľkej sály, javiska, ozvuč. a prezentač. techniky - predvolebná kampaň

68,00 EUR šesťdesiatosem eur

Obec Lozorno

Ľubomír Húbek

7. 9. 2022

202022

Prenájom miestností na prípravu hercov

185,50 EUR stoosemdesiatpäť eur 50 centov

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

23. 5. 2022

192022

prenájom sály, Fit Rock gala večer

96,50 EUR deväťdesiat šesť eur, 50 centov

Obec Lozorno

Patrik Hubek

12. 5. 2022

182022

prenájom sály - tanečný tréning

9,00 EUR deväť eur

Obec Lozorno

Dana Staton

11. 5. 2022

172022

prenájom sály - schôdza invalidov

5,00 EUR päť eur

Obec Lozorno

ZO SZTP

11. 5. 2022

162022

prenájom sály - cvičenie Salsation

9,00 EUR deväť eur

Obec Lozorno

Denisa Rybárová

4. 5. 2022

152022

prenájom miestností v CK na šatne pre hercov

128,00 EUR stodvadsaťosem eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

29. 4. 2022

122022

Prenájom sály - skúška speváčky Kristíny s kapelou

143,00 EUR stoštyridsaťtri eur

Obec Lozorno

3 KREATIV STUDIO s.r.o.

25. 4. 2022

142022

Prenájom sály - schôdza rybári

5,00 EUR päť eur

Obec Lozorno

OO SRZ

25. 4. 2022

132022

Prenájom sály - schôdza hasiči

5,00 EUR päť eur

Obec Lozorno

DOHZ

8. 4. 2022

112022

Prenájom tanečnej a výtvarnej miestnosti - šatne pre hercov

184,00 EUR stoosemdesiatštyri eur

Obec Lozorno

Akcia! s.r.o.

31. 3. 2022

102022

Prenájom veľkej sály - výročná schôdza JDS

5,00 EUR päť eur

Obec Lozorno

Jednota dócbodcov Slovenska, základná organizácia Lozorno

14. 3. 2022

092022

Prenájom tanečnej a výtvarnej miestnosti - šatne na prípravu hercov

184,00 EUR stoosemdesiatštyri eur

Obec Lozorno

Spolupracovali, s.r.o

28. 1. 2022

082022

Prenájom veľkej sály - tréningy

9,00 EUR deväť eur

Obec Lozorno

Karate Klub ZOKU, o. z.

28. 1. 2022

072022

Prenájom tanečnej miestnosti - SM systém cvičení

3,50 EUR tri päťdesiat/ hod.

Obec Lozorno

Oľga Floreková

28. 1. 2022

062022

Prenájom tanečnej miestnosti - cvičenie Joga

3,50 EUR tri päťdesiat

Obec Lozorno

Zuzana Sasinek

28. 1. 2022

052022

Prenájom veľkej sály - tanečné kurzy

18,00 EUR osemnásť

Obec Lozorno

Tanečná škola ASTRA

28. 1. 2022

042022

Prenájom tanečnej miestnosti - Cvičenie Qi Kung

3,50 EUR tri päťdesiat

Obec Lozorno

Patrik Harák

28. 1. 2022

032022

Prenájom zasadačky - výučba nemeckého jazyka

2,00 EUR dve

Obec Lozorno

Ida Marťáková

28. 1. 2022

022022

Prenájom veľkej sály - tréning mažoretky

6,00 EUR šesť

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

28. 1. 2022

012022

Prenájom veľkej sály - cvičenie ženy

6,00 EUR šesť

Obec Lozorno

Ľudmila Došeková

31. 12. 2021

172021

Prenájom zasadačky - výkup zlata a striebra

12,00 EUR dvanásť

Obec Lozorno

Výkup drahých kovov SK s.r.o.

31. 12. 2021

162021

Prenájom tanečnej miestnosti - cvičenie Qi Kung

3,50 EUR tri päťdesiat

Obec Lozorno

Patrik Harák

30. 9. 2021

152021

Prenájom veľkej sály - tanečný nácvik detí

5,00 EUR päť

Obec Lozorno

City Kids

30. 9. 2021

142021

Prenájom zasadačky - pracovné stretnutie

16,00 EUR šestnásť

Obec Lozorno

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

30. 9. 2021

132021

Prenájom veľkej sály - predajná akcia

153,00 EUR stopäťdesiattri

Obec Lozorno

M. OHRÁDKA

30. 9. 2021

122021

Prenájom veľkej sály - školenie pre dobrovoľníkov

12,00 EUR dvanásť

Obec Lozorno

Dobrovoľná civilná ochrana

30. 6. 2021

112021

Prenájom veľkej sály - schôdza rybárskeho zväzu

5,00 EUR päť

Obec Lozorno

OO SRZ

30. 6. 2021

102021

Prenájom zasadačky - pracovná schôdza

16,00 EUR šestnásť

Obec Lozorno

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

30. 6. 2021

092021

Prenájom sály - zjazd AMAS mažoretky

10,00 EUR desať

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

30. 6. 2021

082021

Prenájom veľkej sály - swap burza

5,00 EUR päť

Obec Lozorno

Lozorňáček — Centrum detí a rodiny

30. 6. 2021

072021

Prenájom zasadačky - výkup zlata a striebra

12,00 EUR dvanásť

Obec Lozorno

Výkup drahých kovov SK s.r.o.

30. 6. 2021

062021

Prenájom veľkej sály - tanečný nácvik detí

9,00 EUR deväť

Obec Lozorno

Dana Staton

30. 6. 2021

052021

Prenájom sály - tanečné kurzy

18,00 EUR osemnásť

Obec Lozorno

Tanečná škola ASTRA

30. 6. 2021

042021

Prenájom zasadačky - výučba nemeckého jazyka

2,00 EUR dve

Obec Lozorno

Ida Marťáková

30. 6. 2021

032021

Prenájom tanečnej miestnosti alebo sály - cvičenie bodyforming

3,50 EUR tri päťdesiat

Obec Lozorno

Martina Helembay

30. 6. 2021

022021

Prenájom tanečnej miestnosti- cvičenie joga

3,50 EUR tri päťdesiat

Obec Lozorno

Zuzana Sasinek

30. 6. 2021

012021

Prenájom tanečnej miestnosti - cvičenie SM systém

3,50 EUR tri päťdesiat

Obec Lozorno

Oľga Floreková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 25/14 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 21/13 °C
streda 29. 5. oblačno 21/11 °C

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 26.5.2024, 0:48:06

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store