Obec Lozorno
obec Lozorno

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 5. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

01/2020

Neuvedené

Karolína Zemanová

Obec Lozorno

21. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

02/2020

Neuvedené

Sylvia Mrázová

Obec Lozorno

15. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

01/2021

Neuvedené

Jaroslav Urban

Obec Lozorno

25. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

02/2021

Neuvedené

Gabriela Jakubíková

Obec Lozorno

25. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

03/2021

Neuvedené

Irena Haffnerová

Obec Lozorno

15. 3. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

05/2021

Neuvedené

Anna Morávková

Obec Lozorno

29. 3. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

04/2021

Neuvedené

Branislav Hrica

Obec Lozorno

23. 4. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

06/2021

Neuvedené

Anna Matúšková

Obec Lozorno

10. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

07/2021

Neuvedené

Anna Minarovičová

Obec Lozorno

28. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

08/2021

Neuvedené

Vladimír Hupka

Obec Lozorno

9. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

09/2021

Neuvedené

Marta Foltinovičová

Obec Lozorno

11. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

10/2021

Neuvedené

Ondrej Vojtko

Obec Lozorno

16. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

11/2021

Neuvedené

Anna Marošová

Obec Lozorno

12. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

12/2021

Neuvedené

Štefan Bihári

Obec Lozorno

23. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

13/2021

Neuvedené

Jolana Mancová

Obec Lozorno

6. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

14/2021

Neuvedené

Mária Brennerová

Obec Lozorno

6. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

15/2021

Neuvedené

František Daniel

Obec Lozorno

7. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

16/2021

Neuvedené

Helena Stríbrnská

Obec Lozorno

11. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

17/2021

Neuvedené

Ján Hurbanič

Obec Lozorno

20. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

18/2021

Neuvedené

Božena Júvová

Obec Lozorno

27. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

19/2021

Neuvedené

Ladislav Orth

Obec Lozorno

5. 11. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

20/2021

Neuvedené

Anna Dujničová

Obec Lozorno

12. 11. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

21/2021

Neuvedené

Milan Havel

Obec Lozorno

12. 11. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

22/2021

Neuvedené

Daniela Matúšková

Obec Lozorno

10. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

23/2021

Neuvedené

Ľubomír Húbek

Obec Lozorno

5. 1. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

1/2022

Neuvedené

Ľubomír Homer

Obec Lozorno

21. 1. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

2/2022

Neuvedené

Dana Vargová

Obec Lozorno

21. 1. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

3/2022

Neuvedené

Ľubomír Valent

Obec Lozorno

21. 1. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

4/2022

Neuvedené

Ľubomír Valent

Obec Lozorno

7. 2. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

5/2022

Neuvedené

Eva Karovičová

Obec Lozorno

14. 2. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

6/2022

Neuvedené

Ondrej Drahoš

Obec Lozorno

18. 2. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

7/2022

Neuvedené

Jana Drobná

Obec Lozorno

18. 2. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

8/2022

Neuvedené

Jana Drobná

Obec Lozorno

18. 2. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

9/2022

Neuvedené

Marcela Bastlová

Obec Lozorno

7. 3. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

10/2022

Neuvedené

Margita Brinzíková

Obec Lozorno

11. 3. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

11/2022

Neuvedené

Vilma Kohútová

Obec Lozorno

21. 3. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

12/2022

Neuvedené

Štefánia Mundoková

Obec Lozorno

23. 3. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

13/2022

Neuvedené

Blažena Stevanovičová

Obec Lozorno

4. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

14/2022

Neuvedené

Vladimír Mikulášek

Obec Lozorno

8. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

15/2022

Neuvedené

Antónia Kostková

Obec Lozorno

8. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

16/2022

Neuvedené

Antónia Kostková

Obec Lozorno

12. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

17/2022

Neuvedené

Iveta Drahošová

Obec Lozorno

13. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

18/2022

Neuvedené

Lýdia Drahošová

Obec Lozorno

6. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

19/2022

Neuvedené

Ladislav Valent

Obec Lozorno

11. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

20/2022

Neuvedené

Jozef Hrica

Obec Lozorno

13. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

21/2022

Neuvedené

Peter Sabol

Obec Lozorno

20. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

22/2022

Neuvedené

Radko Škopek

Obec Lozorno

1. 8. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

23/2022

Neuvedené

Eva Špalková

Obec Lozorno

10. 8. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

24/2022

Neuvedené

Milan Hrešan

Obec Lozorno

16. 8. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

25/2022

Neuvedené

Oľga Maderová

Obec Lozorno

9. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

26/2022

Neuvedené

Petronela Jakubíková

Obec Lozorno

12. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

27/2022

Neuvedené

Helena Zaičková

Obec Lozorno

14. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

28/2022

Neuvedené

Ján Karovič

Obec Lozorno

26. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

29/2022

Neuvedené

Kvetoslava Padychová

Obec Lozorno

30. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

30/2022

Neuvedené

Eva Šípová

Obec Lozorno

5. 10. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

32/2022

Neuvedené

Zuzana Balcová

Obec Lozorno

6. 10. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

31/2022

Neuvedené

Andrej Zimerman

Obec Lozorno

3. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

33/2022

Neuvedené

Eva Talapová

Obec Lozorno

23. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

34/2022

Neuvedené

Daniela Chudá

Obec Lozorno

20. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

35/2022

Neuvedené

Jaroslav Urban

Obec Lozorno

28. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

36/2022

Neuvedené

Juraj Foltýn

Obec Lozorno

30. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

37/2022

Neuvedené

Alojz Jánoš

Obec Lozorno

30. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

38/2022

Neuvedené

Alojz Jánoš

Obec Lozorno

30. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

39/2022

Neuvedené

Šárka Zemanová

Obec Lozorno

4. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

01/2023

Neuvedené

Rudolf Lazar

Obec Lozorno

25. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

02/2023

Neuvedené

Ľubica Bačková

Obec Lozorno

26. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

03/2023

Neuvedené

Lýdia Valentová

Obec Lozorno

26. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

04/2023

Neuvedené

Emília Janičíková

Obec Lozorno

26. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

05/2023

Neuvedené

Emília Ščepková

Obec Lozorno

10. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

06/2023

Neuvedené

Daniela Morávková

Obec Lozorno

20. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

07/2023

Neuvedené

Helena Blažíčková

Obec Lozorno

21. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

08/2023

Neuvedené

Tatjana Danihelová

Obec Lozorno

17. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne

09/2023

Neuvedené

Michal Višvader

Obec Lozorno

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 3. 2023
zamračené 19 °C 8 °C
piatok 24. 3. slabý dážď 18/10 °C
sobota 25. 3. mierny dážď 13/8 °C
nedeľa 26. 3. slabý dážď 15/7 °C

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.3.2023, 6:44:35

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store