Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • Listy o prehliadke mŕtveho 3x (z toho 2x zostáva na matrike)
  • Občiansky preukaz zosnulého, u dieťaťa rodný list a občianske preukazy rodičov
  • Občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje
  • Splnomocnenie pohrebnej služby v prípade ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne