Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov