Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
  • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
  • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení