Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba uvedená v §18, ods. 2 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách ktorýkoľvek matričný úrad pripojený na informačný systém elektronickej matriky.