Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • občiansky preukaz
  • úradne osvedčené splnomocnenie oprávnenej osoby na vybavenie matričného dokladu
  • rodný list – meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia osoby uvedenej na rodnom liste
  • sobášny list – meno, priezvisko, miesto a dátum sobáša osoby uvedenej na sobášnom liste
  • úmrtný list – meno, priezvisko, miesto a dátum úmrtia osoby uvedenej na úmrtnom liste