Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu,  zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, na území nepatriacom žiadnemu štátu. Osobitnú matriku a zápisy do nej vykonáva Ministerstvo vnútra SR na základe oznámenia.