Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

10€ (v zmylse zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)