Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

  • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení

  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení