Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu

Mgr. Tuma Tomáš - vedúci oddelenia
mobil: 0905107238
e-mail: tomas.tuma@lozorno.sk

Ing. Lucia Bičárová
tel.: 02/6920 4351
e-mail: lucia.bicarova@lozorno.sk

Mgr. Lucia Pospišová
tel.: 02/6920 4350
e-mail: lucia.pospisova@lozorno.sk