Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Obecný úrad

Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1ocú
900 55 Lozorno

Telefón: 02/6920 4311
E-mail: obec@lozorno.sk

IČO: 00304905
DIČ: 2020643669
Bankové spojenia:
Slovenská sporiteľňa - SK16 0900 0000 0050 7960 5020
Prima Banka - SK34 5600 0000 0032 0374 7001
 

Obec Lozorno na Facebooku

 

Úradné hodiny

Po.  7:30 - 12:00           13:00 - 15:30
Ut.  nestránkové hod.   13:00 - 15:30
St.  7:30 - 12:00            13:00 - 17:00
Štv. nestránkové hod.
Pia. 7:30 - 13:00

Podateľňa

Bc. Katarína Danková
tel.: 02/6920 4319
e-mail: podatelna@lozorno.sk

 

Stavebný úrad

Po.   7:30 - 12:00  13:00 - 15:30
Ut.   miestne konania a zisťovania, predvolané stránky
St.   7:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Štv.  nestránkové hod
Pia.  miestne konania a zisťovania, predvolané stránky

 

Starosta obce

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
tel.: 02/6920 4310, 0905 530 623
e-mail: starosta@lozorno.sk

 

Oddelenia obecného úradu

 • Prednosta úradu

Mgr. Ľudmila Pastorová
tel.: 02/6920 4360
e-mail: prednosta@lozorno.sk

 • Kancelária starostu

Jana Karovičová, MBA
tel.: 02/6920 4311
e-mail: kancelaria@lozorno.sk

 • Oddelenie ekonomické a ľudských zdrojov

Jaroslava Sekelová
tel.: 02/6920 4340
e-mail: ekonomicke@lozorno.sk

 • Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Lenka Lachkovičová
tel.: 02/6920 4317
e-mail: dane@lozorno.sk 

 • Oddelenie poplatkov, odpadového hospodárstva a životného prostredia

Bc. Katarína Danková
tel.: 02/6920 4319
e-mail: podatelna@lozorno.sk 

 • Oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Mgr. Aneta Košická
tel.: 02/6920 4318
e-mail: majetok@lozorno.sk

 • Oddelenie vnútornej administratívnej správy, registratúry, evidenčných činností, matriky a sociálnych vecí

Bc. Monika Voltnerová
tel.: 02/6920 4330
e-mail: matrika@lozorno.sk

 • Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu

Mgr. Lucia Pospišová, vedúca oddelenia
tel.: 02/6920 4350, 0905 107 238
e-mail: lucia.pospisova@lozorno.sk

Ing. Lucia Bičárová
tel.: 02/6920 4351
e-mail: lucia.bicarova@lozorno.sk

 • Oddelenie sociálne

Eva Valentová
tel.: 0910 908 772, 02/6920 4398
e-mail: socialne@lozorno.sk

Katarína Chválová (rozvoz obedov pre dôchodcov)
tel: 02/6920 4398

 • Oddelenie kultúry, vzdelávania a marketingu (CKV)

Mgr. Barbora Hurajová
tel.: 0910 908 770
e-mail: centrum.kultury@lozorno.sk

 • Hlavný kontrolór obce

Ing. Anna Ševerová
e-mail:  severova@lozorno.sk

 

Centrum kultúry a knižnicacentrum kultúry

 • Centrum kultúry
  Zvončínska 190/3
  900 55 Lozorno

Barbora Hurajová - manažérka CK
tel.:  0910 908 770
e-mail: centrum.kultury@lozorno.sk

 • Knižnica 
  Zvončínska 3
  900 55 Lozorno


e-mail: kniznica@lozorno.sk

 

Obecná polícia

 • Obecná polícia Lozorno
  Športové námestie 657/24
  900 55 Lozorno

tel.: 0918 411 583
e-mail: obecnapolicia@lozorno.sk

 

Lozorno spol. s r. o. 

!Od 23. 11. 2020 na novej adrese! 
v budove ŠK, Športové námestie 657/24 

mobil: 0948 522 506
tel.: 02/ 692 043 20
E-mail: riaditelsro@lozorno.sk

Úradné hodiny pre verejnosť:

Po.  7:30 - 12:00           13:00 - 15:30
Str.  7:30 - 12:00           13:00 - 17:00
Pia.  7:30 - 13:00       

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Juraj Schwarz