Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Obecný úrad

Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1ocú
900 55 Lozorno

Telefón: 02/6920 4311
E-mail: obec@lozorno.sk

IČO: 00304905
DIČ: 2020643669
 
Bankové spojenia:
Slovenská sporiteľňa - SK61 0900 0000 0052 1279 9275
Slovenská sporiteľňa - SK16 0900 0000 0050 7960 5020
 

Obec Lozorno na Facebooku

 

Úradné hodiny - Obecný úrad

Po.  7:30 - 12:00           13:00 - 15:30
Ut.  nestránkové hod.   13:00 - 15:30
St.  7:30 - 12:00            13:00 - 17:00
Štv. nestránkový deň
Pia. 7:30 - 13:00
 

Úradné hodiny - Stavebný úrad

Po.   7:30 - 12:00  13:00 - 15:30
Ut.   miestne konania a zisťovania, predvolané stránky
St.   7:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Štv.  nestránkový deň
Pia.  miestne konania a zisťovania, predvolané stránky
 

Podateľňa obecného a stavebného úradu

Zuzana Horvátová
tel.: 02/6920 4319
e-mail: podatelna@lozorno.sk

 

Starosta obce

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
tel.: 02/6920 4310, 0905 530 623
e-mail: starosta@lozorno.sk

Prednostka obecného úradu

Mgr. Ľudmila Pastorová

e-mail: prednosta@lozorno.sk

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Anna Ševerová
e-mail: severova@lozorno.sk

 

Organizačné útvary obecného úradu

 

1.1 Kancelária starostu

Sekretariát starostu

Dominika Kyseláková
tel.: 02/6920 4311
e-mail: kancelaria@lozorno.sk

Referát projektový a strategický
Mgr. Adriana Očenášová
e-mail: dotacie@lozorno.sk
 
Referát krízového riadenia
Ing. Tibor Végh
tel.: 0910 905 959

e-mail: co@lozorno.sk

 

2.1 Kancelária prednostu

tel.: 02/6920 4360

Referát personálnych činností a miezd
Mgr. Katarína Cabanová
tel.: 0910 678 293

email: personalne@lozorno.sk

 

2.2 Oddelenie ekonomické

Referát účtovníctva
Referát ekonomiky školstva, rozpočtu a ekonomických vzťahov

Mgr. Xénia Silerová
tel.: 02/6920 4340
e-mail: ekonomicke@lozorno.sk

Michal Kiss                                                                                                                                        tel.: 02/6920 4341                                                                                                                                e-mail: uctovnik@lozorno.sk

Referát miestnych daní a poplatkov

Lenka Lachkovičová
tel.: 02/6920 4317
e-mail: dane@lozorno.sk 

 

2.3 Oddelenie vnútornej a školskej správy, registratúry, matriky a vybraných evidenčných činností

Referát podateľne

Zuzana Horvátová
tel.: 02/6920 4319
e-mail: podatelna@lozorno.sk

 • Referát vnútornej správy, registratúry a vybraných evidenčných činností
 • Referát školskej správy, matriky a súvisiacich úradných činností

Bc. Monika Voltnerová
tel.: 02/6920 4330
e-mail: matrika@lozorno.sk

 

2.4 Oddelenie sociálne

Referát sociálnych vecí

Eva Valentová
tel.: 0910 908 772, 02/6920 4398
e-mail: socialne@lozorno.sk

Úsek zabezpečenia sociálnych služieb (rozvoz obedov pre dôchodcov)
Katarína Chválová
tel: 0904 405 311, 02/6920 4398

e-mail: obedy@lozorno.sk

!! SOCIÁLNE ODDELENIE DOČASNE PRESŤAHOVANÉ Z KLUBU DôCHODCOV DO CENTRA KULTÚRY - 1. POSCHODIE - BÝVALÁ KNIŽNICA !!

 

2.5 Oddelenie obstarávania, investícií, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

 • Referát správy majetku obce a zmluvných vzťahov
 • Referát obstarávania

Jana Karovičová, MBA
tel.: 02/6920 4318
e-mail: majetok@lozorno.sk

Referát investičný a stavebnej samosprávnej agendy
Ing. Jaroslav Chrapko
tel.: 0905 311 435

e-mail: investicne@lozorno.sk

 

2.6 Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku (stavebný úrad), cestnej a vodnej správy

 • Referát územného konania a stavebného poriadku
 • Referát správy na úseku štátnej vodnej správy a vonkajšieho prostredia
 • Referát špeciálneho stavebného úradu a cestnej správy
Vedúca oddelenia:

Mgr. Lucia Pospišová
tel.: 02/6920 4350, 0905 107 238
e-mail: lucia.pospisova@lozorno.sk

Bc. Katarína Danková                                                                                                                              tel.: 02/6920 4351                                                                                                                             
e-mail: stavebnyurad@lozorno.sk
 

2.7 Oddelenie odpadového hospodárstva a životného prostredia

 • Referát miestneho poplatku za odpady
 • Referát odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a správy prírody a krajiny
 • Referát podnikateľských činností a prevádzkového poriadku
Jana Mackovičová
tel.: 02/6920 4316
e-mail: odpady@lozorno.sk 
 

2.8 Oddelenie kultúry

Referát kultúry a Centrum kultúry

Mgr. Barbora Hurajová
tel.: 0910 908 770
e-mail: centrum.kultury@lozorno.sk

 

centrum kultúry

 • Centrum kultúry
  Zvončínska 190/3
  900 55 Lozorno

 

Obecná polícia

 • Obecná polícia Lozorno
  Športové námestie 657/24
  900 55 Lozorno

tel.: 0918 411 583

e-mail: nacelnik@lozorno.sk
e-mail: obecnapolicia@lozorno.sk

 

Lozorno spol. s r. o. 

Športové námestie 657/24
900 55 Lozorno
 
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Juraj Schwarz
mobil: 0948 522 506
e-mail: riaditelsro@lozorno.sk
tel.: 02/ 692 043 20
e-mail: lozornosro@lozorno.sk
 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Po.  7:30 - 12:00           13:00 - 15:30
Str.  7:30 - 12:00           13:00 - 17:00
Pia.  7:30 - 12:00