Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ponúka pravidelné i jednorazové kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity pre Lozorňanov a návštevníkov obce.

CK BudovaPonúka zároveň možnosť prenájmu miestností pre semináre, prezentácie, firemné a súkromné akcie, svadby, kary a ďalšie. Občerstvenie môže zabezpečiť reštaurácia ZORNO, ktorá sa nachádza v priestoroch Centra kultúry. K dispozícii je WIFI pokrytie, dataprojektor, plátno, ozvučenie.

 

 Centrum kultúry v Lozorne

veľká sála

 • Ponúka program pre voľno-časové aktivity.
 • Je priestorom pre aktivity napomáhajúce vzdelanostnému a osobnostnému rozvoju.
 • Je priestorom pre aktivity miestnych inštitúcií, zväzov, aktivít organizovaných obecným úradom, súkromných osôb a ďalších.
 • Je priestorom pre zachovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií a zvyklostí.
 • Je miestom bezbariérového stretávania sa všetkých skupín obyvateľov obce - deti, mládež, dospelí a seniori.
 • Je priestorom pre sebarealizáciu jednotlivcov.
 • Je priestorom pre kreativitu a inovácie.
 • Ponúka priestor na podnikateľské aktivity, ktoré budú v súlade so zameraním spoločenského domu (predovšetkým občanov Lozorna).
 • Ponúka priestor pre filantropické aktivity podnikateľských subjektov a ich prezentáciu.
 • Svojimi aktivitami robí atraktívnejšou aj ponuku miestnych inštitúcii (školy) a podnikateľských subjektov (ubytovacie, reštauračné zariadenia a pod.).
 • Svojím obsahom napomáha rozvoju turistického ruchu v obci.

Priestory

Prízemie

 • Veľká sála - spoločenská sála s kapacitou 130 miest
 • Šatňa
 • Reštaurácia ZORNO

CK priestory

Poschodie

 • Učebňa - zasadačka
 • Tanečná miestnosť
 • Výtvarná miestnosť
 • Knižnica
 • Kancelária CK
 • Kancelária reštaurácie

knižnicaPrenájom miestností pre semináre, prezentácie, firemné a súkromné akcie, svadby, kary a ďalšie. Občerstvenie môže zabezpečiť reštaurácia ZORNO.

 

Kontakt:
Centrum kultúry
Zvončínska 190/3
900 55 Lozorno

tel.: 0910 908 770
e-mail: centrum.kultury@lozorno.sk

Manažérka: Mgr. Barbora Hurajová
Budovu spravuje: Obecný úrad Lozorno