Obec Lozorno
obec Lozorno

Informácia k aktuálnym daňovým a poplatkovým povinnostiam

Informácia k aktuálnym daňovým a poplatkovým povinnostiam

 

  1. Obec Lozorno ako správca dane z nehnuteľností informuje, že v lehote do 31.01.2021 je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (daň z pozemkov a daň zo stavieb), pričom sa toto podáva podľa právneho stavu platného k 01.01.2021. Povinnosť podať daňové priznanie má každý, kto dosiaľ daňové priznanie nepodával ako aj tí, u ktorých došlo k zmene rozhodných skutočností, najmä tí, ktorí v roku 2020 nehnuteľnosť nadobudli, predali alebo u ktorých došlo k iným zmenám rozhodným pre určenie výšky dane.

Daňové priznanie nepodávajú daňovníci, u ktorých nedošlo k zmene daňovej povinnosti (daňovník nenadobudol ani nepredal v roku 2020 žiadnu nehnuteľnosť, neskolaudoval novú stavbu, nedošlo k inej  zmene ohľadom zdaňovanejnehnuteľnosti a pod.).

Upozorňujeme na skutočnosť, že daňové priznanie je povinný v zmysle platnej právnej úpravy podať aj každý, komu bolo v roku 2020 vydané stavebné povolenie a stavbu v roku 2020 nedokončil. Rovnako je daňové priznanie povinní podať každý, komu bola v roku 2020 skolaudovaná stavba, bez ohľadu na to, či táto už bola zapísaná do katastra nehnuteľností.

V roku 2021 už nemusia podávať daňové priznanie osoby staršie ako 62 rokov. Úľava na dani im bude v súlade s novým zákonom priznaná a vypočítaná automaticky bez potreby o ňu osobitne žiadať. Úľavu na dani tak Obec Lozorno ako správca dane prizná v súlade s platným VZN všetkým osobám starším ako 62 rokov. Daňovníci  ZŤP , ZŤP/S alebo v hmotnej núdzi si daňovú úľavu naďalej uplatňujú podaním daňového priznania v lehote do 31.01.2021.  

Daň sa platí až na základe rozhodnutia o jej vyrubení, ktoré Vám bude doručené poštou. Pred doručením rozhodnutia daň nie je potrebné platiť.

Výška dane sa v roku 2021 nemení.

     

  1. Obec Lozorno ako správca ostatných miestnych daní (daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty) vyzýva všetkých daňovníkov, u ktorých vznikli zmeny ich daňovej povinnosti  alebo dôvody pre takúto zmenu či vznik daňovej povinnosti tieto rovnako oznámili podaním daňového priznania, ak tak dosiaľ neučinili. Výška miestnych daní sa v roku 2021 nemení.

 

  1. Obec Lozorno ako správca poplatku za odpad oznamuje, že poplatok za komunálny odpad je splatný v určenej lehote až po doručení  oznámenia o výške poplatku poplatníkovi. Pred jeho doručením nie je potrebné poplatok platiť. Zníženie frekvencie odvozu odpadu v budúcom roku je potrebné oznámiť do konca roka. O zvýšenie frekvencie odvozu odpadu je možné požiadať kedykoľvek aj v priebehu roka. Sadzby poplatkov sa v roku 2021 nemenia.   

 

  1. Obec Lozorno ako správca poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia pripomína, že od 01.01.2021 nadobúda účinnosť nové VZN č. 17/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia na území obce Lozorno. Tento poplatok sú povinní platiť podnikatelia a právnické osoby - prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (napr. prevádzkovateľ  vykurovacieho kotla, krbu, autoservisu, chovateľ stáda a pod.). Táto poplatková povinnosť sa netýka občanov - nepodnikateľov. Priznanie k poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia je poplatník povinný podať najneskôr do 15.02.2021 za predchádzajúci rok. 

 

  1. Obec Lozorno informuje, že v súlade s ustanovením §52 ods.2. zákona č. 563/2009 Z.z. znení neskorších predpisov ako správca miestnych daní a poplatkov zverejní v priebehu  roku 2021  zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2020. Vzhľadom na túto skutočnosť odporúčame všetkým daňovníkom a poplatníkom, aby v prípade ak majú daňové alebo poplatkové podlžnosti voči obci Lozorno tieto urýchlene, najneskôr do 30.12.2020 zaplatili a vyhli sa tak nepríjemnostiam spojeným s ich prípadným  zverejnením v zozname daňových dlžníkov.

 

Vo veciach miestnych daní a poplatkov Vám radi poradia pracovníci Obecného úradu Lozorno.

Dane a poplatky je možné platiť bezhotovostne a v hotovosti alebo kartou na obecnom úrade.  Odporúčame  uprednostniť  platby daní a poplatkov prevodom na účet. 

Obec Lozorno Vám ďakuje, že platíte miestne dane a poplatky!

Dátum vloženia: 28. 12. 2020 11:52
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 12. 2020 11:56
Autor:

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, piatok 15. 1. 2021
polojasno 1 °C -3 °C
sobota 16. 1. zamračené -2/-4 °C
nedeľa 17. 1. slabé sneženie -3/-6 °C
pondelok 18. 1. sneženie -3/-7 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 16.1.2021, 1:01:17

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store