Obec Lozorno
obec Lozorno

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

od 30. júna 2022 do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Malackách  v súlade  s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Malacky 

od 30. júna 2022, od 08:00 hod.  do odvolania 

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  a podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) c) zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä : 
 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia, 
 spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona o ochrane pred požiarmi a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä : 
 zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov, 
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 
 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na : 
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu, okrem stojacich živých stromov, z blízkosti objektov, 
2. vytváranie rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na  rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou, 
3. vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie, 
 vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 

ORHaZZ - CZNVP.pdf (487.02 kB)

Prílohy

ORHaZZ - CZNVP.pdf

ORHaZZ - CZNVP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,02 kB
Dátum vloženia: 12. 7. 2022 14:41
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2022 15:07
Autor:

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 8. 2022
slabý dážď 34 °C 21 °C
sobota 20. 8. oblačno 26/17 °C
nedeľa 21. 8. silný dážď 21/17 °C
pondelok 22. 8. slabý dážď 20/16 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.8.2022, 6:49:33

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store